This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

עליה בחיפושי נתונים במכשירים אלקטרונים במעברי הגבול בארה"ב הביאה לתביעה שהגישה קבוצה כנגד המימשל הפדרלי.

ארגון KFAI מאוניברסיטת קולומביה הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע כנגד המחלקה לביטחון המולדת ואכיפת הגבול והמכס, ותבע לקבל "סטטיסטיקות, מדיניות והערכות לגבי החיפושים שמבצעת הממשלה" במכשירים אלקטרונים, לפי rt.com.

התביעה מבקשת מאגר מידע של המחלקה לביטחון המולדת עם החיפושים שנעשו במכשירים בגבול, חוקים לגבי חיפוש אצל עיתונאים ודוחות לגבי זכויות אזרח. הקבוצה הצהירה כי הגישה הבקשה ב-15 במרץ אך משלא נענתה הגישה את התביעה לקבל גישה למידע.

הרקע למעשה הוא פרסום ממצאים על העליה הדרמטית במספר האזרחים האמריקאים שהמכשירים האלקטרונים שלהם עברו חיפוש במעברי גבול.

לפי נתונים של מחלקת ביטחון המולדת, הדוח מצא כי סוכני המכס והגבול ביצעו חיפושים בהיקף גדול פי חמישה במהלך שנה אחת, מפחות מ-5,000 חיפושים במהלך כל שנת 2015 לכמעט 25,000 חיפושים במהלך 2016.

דווח כי סוכני המכס והגבול דרשו למסור לידיהם מחשבים ניידים, טלפונים ומכשירים אחרים וכן קודים וסיסמאות לחשבונות במדיה החברתית. כמה מהאזרחים אף נשאלו שאלות לגבי דתם ומוצאם האתני.

מרי אלן קלאהאן, לשעבר האחראית על הפרטיות במחלקה לביטחון המולדת, טוענת כי הנתונים מזעזעים, והעליה בחיפושים היא ללא ספק מודעת ואינה מקרית.

עם המידע שקיבלו אנשי המכס והגבול, הם השיגו גישה לאימייל, תמונות, הודעות טקסט ומידע פרטי אחר. כמה סוכנים אף שמרו העתקים דיגיטלים של המידע.

מותר לבצע חיפושים כאלה בתוך 100 מייל מגבולות ארה"ב אצל כל אדם גם ללא כל חשד לגביו. כמו כן הסוכנים יכולים להחזיק במכשירים למשך חמישה ימים מבלי לספק כל הצדקה.

אולם חיפושים מסוג זה אמורים להתבצע רק על אנשים המעוררים חשד ביטחוני ולא כשיגרה, אומר ג'ייסון אהרן, שמילא תפקיד במסגרת מערך המכס והגבולות תחת ממשליהם של בוש ואובמה.