This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כבישים ומסילות במנהרות נבדקים באופן קבוע כדי לאתר חריגות מהנורמה. כעת, רחפנים עשויים להחליף את צוותי הבדיקה במשימה קשה זו. הרשות לתעבורה קרקעית (LTA) בסינגפור שוקלת את האפשרות של שימוש בכטב"מים ומערכות בלתי מאוישות אחרות לצורך בידוק פסי הרכבת התת קרקעיים. היא פרסמה בקשה למידע (RFI) על מנת לבחון טכנולוגיות של כטב"מים וכלי רכב בלתי מאוישים לבדיקת תוואי המסילות במנהרות.
"מדובר בתהליך עבודה ידני של שלוש שעות, הכולל שני עובדים שהולכים לאורך הפסים לצורך הבדיקה. בעתיד, כטב"ם יוכל לטוס לאורך המסילה ולבצע את המשימה במהירות ובטיחות רבים יותר. ברוכים הבאים לעולם הטכנולוגיה והאוטומטיזציה," כתבו ברשות לתעבורה קרקעית.
המשיבים על בקשת המידע מוזמנים לתכנן ולפתח אמצעים שמתבססים על טכנולוגיות בלתי מאוישות בכדי לבצע פיקוח אוטומטי על המנהרות. הם יכולים גם לפתח כלים מכל עולם כלי הרכב והמערכות הבלתי מאוישות. על הפיתוחים לאפשר מיפוי מקיף של 360 מעלות, ותוכנה שתאתר תקלות בצורה אוטומטית מהווידאו ותציין את מיקום התקלה.
באמצעות בקשת המידע, רשות ה-LTA תבחן את יעילות יישום הטכנולוגיות למטרת בדיקת המנהרות. על פי sbr.com, הפיקוח והבדיקה מיועדים לאתר תקלות כמו סדקים או נזילות של מים בכבישים והמסילות התת-קרקעיות. בדיקות המסילות כוללות גם מיכלי אחסון של מי גשמים היכן שקווי תשתית ממוקמים. הבדיקות הללו מאפשרות לוודא את תקינות המסילות כך שעבודות התחזוקה ההכרחיות אכן יתבצעו. אולם, בדיקות אלו דורשות הליכה של צוותים דרך המסילות, דבר שמתאפשר רק במספר שעות מצומצם במהלך הלילה, לאחר ששירותי הרכבת הפסיקו.

"שימוש בטכנולוגיות בלתי מאוישות ישפר לא רק את דיוק הבדיקות, אלא גם יפנה למהנדסים זמן, ויאפשר להם להתמקד בניתוח הנתונים שנאספו במטרה להמליץ על צעדים שיש לנקוט" הסבירו ברשות ה-LTA. בקשת המידע מתווספת לבדיקות ההיתכנות של ה-LTA בעשרה אתרי קווי הרכבת של Thomson-East Coast, שם מערכות בלתי מאוישות מצלמות תמונות וסרטי וידאו מהאוויר. הניסויים יקדמו את המחקר והפיתוח של יכולות המערכות הבלתי מאוישות לפעול בתנאים מאתגרים. במידה ותוכח יעילות, ב-LTA  שואפים לשלב את המערכות הללו במנהרות נוספות במהלך חמש השנים הקרובות.