This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הנחיות חדשות המוצעות על ידי האיחוד האירופי לגבי נשק קל קובעות את התנאים לפיהם מותר לאנשים על פי החוק לרכוש ולהחזיק ברובים או להעביר אותם למדינה אחרת באיחוד האירופי. אולם, הנחיות אלה הוגדרו כ"נאיביות" על ידי חברי קבוצת "הליברלים והדמוקרטים" ALDE, החברים בפרלמנט האירופי.

חברי הקבוצה טוענים כי אינם מסכימים עם הקונצנזוס הסופי אליו הגיעו, ויועמד להצבעה במליאת הפרלמנט האירופי, על פי sputniknews.com. לדבריהם, ההנחיות עדיין יאפשרו מכירות ישירות אונליין של כלי נשק ללקוחות, והן מחמיצות את ההזדמנות לכונן הנחיות ברורות והרמוניות לגבי כלי נשק מושבתים.

הקבוצה טוענת כי ההנחיות המוצעות משפיעות על מיליוני אנשים שהם בעלים חוקיים של כלי נשק באיחוד האירופי, כגון אלה שעוסקים בירי כספורט, ציידים וכו', במקום להתמודד עם בעיית הברחות הנשק הבלתי חוקיות.

“אם מתכוונים להתמודד עם הברחות הנשק באירופה, זה לא רק נאיבי לאפשר מכירות אונליין בלתי מוגבלות של כלי נשק ישירות לצרכנים, אלא זה פשוט לא אחראי. לכן אנחנו רוצים להגביל את המכירות אונליין להעברות B2B בלבד, כפי שהוצע במקור על ידי המועצה", טוען חבר הפרלמנט ג’ררד דהפרה.

"הפרלמנט האירופי ויתר בקלות רבה מידי על עמדתו. ההנחיות כעת מחמיצות את המטרה העיקרית, שהיתה תמיכה במאבק נגד הטרור באירופה. אין בהנחיות כלים חדשים לעשות זאת ביעילות", טוענת חברת הפרלמנט ודוברת הקבוצה דיטה צ’רנזובה.

בנובמבר 2015, הציעה המועצה שינויים בחוקים הקיימים של האיחוד האירופי בנושא כלי הנשק על מנת להקשות על רכישה חוקית של אמצעי לחימה רבי עוצמה באיחוד האירופי, לאפשר איתור יעיל יותר של כלי נשק המוחזקים חוקית, וכך לצמצם את הסיכון של זליגה לשווקים הבלתי חוקיים ולהדק את שיתוף הפעולה בין המדינות החברות.

ההסכם המדיני הזמני שומר על רוב הסעיפים שהוצעו במקור על ידי המועצה, כגון האיסור על הפיכת כלי נשק אוטומטיים לחצי-אוטומטיים, הכללת אספנים ומוזיאונים בהנחיות, הסדרת אמצעי התרעה ואקוסטיקה, הסדרת מכירות באינטרנט, הסדרת כלי נשק מושבתים והגברת חילופי המידע בין המדינות החברות.