This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

נחילי כטב"מים – עד לאחרונה הדבר נראה כסצנה מסרט מדע בדיוני, אך לא עוד. הסיבה היא השגשוג של מערכות אוויריות בלתי מאוישות קטנות, לצד הצרכים המבצעיים.

אין צבאות רבים שיכולים להרשות לעצמם לרכוש את הכטב"ם הגדול שמסוגל לשאת מטע"דים רבי חיישנים על מנת לספק את הצרכים של כוחות הקרקע והאוויר השונים בו זמנית.

טכנולוגיית הכטב"מים בנחיל מתקדמת, ובעוד שעד לאחרונה עלו ספקות לגבי התפיסה המבצעית, הרי שכיום נראה כי אלה נעלמו.

נחילי כטב"מים הם קבוצות של כטב"מים הפועלים יחד כדי להשיג יעדים, תוך שהם מתקשרים זה עם זה ומסייעים לחברים אחרים בנחיל בביצוע המשימות.

כשהצרכים המבצעיים מגובים בטכנולוגיה מתקדמת, יצרני הכטב"מים מרגישים בטוחים יותר להציע ביצוע משימות המשלבות שנים או יותר כטב"מים הפועלים יחד.

התעשיה הישראלית מעוניינת לנצל את הטכנולוגיה הזו, המאפשרת את שיתוף הפעולה המבצעי בין מספר כטב"מים. וישנו בטכנולוגיה זו פוטנציאל מסחרי.

בעולם הכטב"מים העניינים מתקדמים במהירות. הקצב מוכתב על ידי הצרכים. צבאות חושבים בצורה אחרת על כטב"מים והם מעוניינים ליהנות מכל היתרונות הגלומים בהם.

הכטב"מים, אם כן, מתחילים לפעול בקבוצות או בנחילים, שיכולים לכלול סוג אחד של כטב"מים הנושאים סוגים שונים של מטע"דים, או סוגים שונים של כטב"מים עם מגוון מטע"דים.

אין ספק, נחילי הכטב"מים כאן כדי להישאר.