This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים ההודי מתעניין בטכנולוגיות חדשות לתגבור יכולות הניווט של צי הצוללות שלו.

החיל הוציא בקשה לקבלת מידע (RFI) לרכישת 11 מערכות תצוגה ומידע אלקטרוני לספינות קרב (WECDIS) בגרסה המתאימה לצוללות, וכן הציוד הנלווה למערכות.

על פי הבקשה, המערכות יותקנו בצוללות חיל הים ההודי ויהוו את אחד מאמצעי הניווט על סיפונן. מערכות ה-WECDIS אמורות, אם כן, להציג יכולות סיוע לניווט הצוללת במצב צלילה או על פני המים, כך מדווח defeseworld.net.

על המערכת להיות מסוגלת להציג גם מידע נוסף המגיע ממגוון מערכות הצוללת התומכות במערכות אמצעי הלחימה , במטרה למקסם את מודעות המצב ולספק תשומות למבצעים השונים.

לא מדובר בהעברת טכנולוגיה. יחד עם זאת, הספקים אמורים לפרט לגבי יכולתם לבצע את הפרויקט ולספק תמיכה במוצר, כולל תמיכה טכנית בתחזוקת המערכות לצוללות במהלך כל תקופת השירות שלהן, כולל אחריות. אורך השירות של המתקן אמור להיות לפחות 10 שנים.

נדרש לפרט מה מסגרת הזמן הכוללת של הייצור והאספקה בשלבים לאחר סיכום החוזה. צופים כי התקנת מערכות ה-WECDIS בצוללות תתחיל שישה-שמונה חודשים מחתימת החוזה.