This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התעשייה האווירית חושפת את מערכת ה-ADA, מערכת חדשנית המיועדת להתמודדות כנגד חסימות GPS. המערכת משולבת במגוון פלטפורמות בארץ ובחו"ל, והתעשייה האווירית זכתה לאחרונה במכרז מנה"ר של משרד הביטחון לשילובה באחת הפלטפורמות המרכזיות של חיל האוויר הישראלי.

המערכת המוכחת מבצעית פותחה ע"י מפעל מלמ של התעשייה האווירית, שהינו מוקד ידע לאומי של מערכות מסוג GNSS Anti-Jamming. מערכת ADA תוצג לראשונה בתערוכת Aero-India שבבנגלור, הודו.

במסגרת הפרויקט, התעשייה האווירית תספק לחיל האוויר הישראלי פתרון כולל המתבסס על אנטנה רב-ערוצית בטכנולוגיית CRPA עבור מערך כלי טיס מרכזי של החיל. שילוב המערכת יאפשר את המשך פעולת המערכות האוויוניות המתבססות על הניווט הלווייני גם במקרים בהם מתבצעים ניסיונות חסימה או הפרעה באמצעות הפעלת חוסמי GPS, או חוסמי מערכות ניווט לווייני אחרות.

מרבית מערכות הניווט, התקשורת והלוחמה האלקטרונית בפלטפורמות מודרניות, תלויות בזמינות מתמדת של לווייני (GPS)GNSS. למרות התלות, במרבית הפלטפורמות לא מותקנות מערכות חסינות כנגד חסימות והפרעות, ולכן קורן בעל הספק שידור נמוך יכול לשבש את פעולת המערכות ובכך לפגוע בביצוע המשימה של הפלטפורמה.

המערכת שפיתחה התעשייה האווירית נותנת מענה למגוון רחב של מערכות ניווט לוויניות נוספות ((GNSS, מאופיינת בארכיטקטורה מתקדמת ומיישמת מגוון שיטות מתקדמות של עיבוד אות ספרתי. הרבגוניות של המערכת מאפשרת לשלבה במגוון פלטפורמות, כגון מטוסי קרב ומסוקים, כלי טייס בלתי מאוישים, בפלטפורמות קרקעיות כגון טנקים ונגמ"שים, בפלטפורמות ימיות וכן בנגזרות המיועדות לחימושים מונחים.

ביצועי מערכת ADA נבחנו לאחרונה בהצלחה רבה גם במסגרת אירוע NAVFEST, בשדה ניסויים של חיל האוויר האמריקאי בארה"ב. האירוע מיועד לאפשר לצבאות ידידותיים לבחון את ביצועי מערכות Anti-Jamming במגוון תרחישי חסימה ושיבוש.