This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התעשייה האווירית וצבא גרמניה מאריכים בשנה את חוזה החכירה של מל"ט ההרון (Heron). המל"ט מבית התעשייה האווירית השלים לאחרונה 30,000 שעות טיסה מבצעיות באפגניסטן באזור "מזר א- שריף", כך עולה מדיווחי חיל האוויר הגרמני המפעיל את ההרון באפגניסטן.

ההרון פועל באפגניסטן מאז שנת 2010, במסגרת חוזה  של   משרד  ההגנה   הגרמני   וחברת   איירבאס

(Airbus DS Airborne Solutions GmbH) לחכירת מל"טי הרון של התעשייה האווירית, והפעלתם על ידי חיל האוויר הגרמני.

על פי הודעת התעשייה האווירית, ציון הדרך ממחיש את היכולות המגוונות של הרון במשימות באזורים עם תוואי שטח הטרוגני ומאתגר. הרון מיועד לביצוע משימות אסטרטגיות וטקטיות ממושכות, והינו בעל יכולת לטוס בתנאי מזג-אוויר קשים, לשאת מספר גדול של מטע"דים בו-זמנית ולהעביר מידע בזמן אמת לכוחות בשטח ולמקבלי החלטות. במהלך שנות פעילותו המבצעית באפגניסטן, שירת מל"ט ההרון חברות נוספות בנאט"ו, ביניהן צרפת, קנדה ואוסטרליה.

בהמשך להצלחה המבצעית של מערכת ההרון באפגניסטן לאורך השנים, ולאור החלטת ממשלת גרמניה להאריך את שהותה באפגניסטן, הוענק חוזה חכירה נוסף לצבא הגרמני להמשך תפעול ההרון ע"י גרמניה לשנה נוספת, כלומר עד לפברואר 2018.

בימים אלה מפעיל חיל האוויר הגרמני את ההרון גם במשימת שיטור של האו"ם במאלי, לאור הצלחתו במשימותיו באפגניסטן.