This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

למרדפים אחרי מכוניות נמלטות במהירות גבוהה עלול להיות מחיר גבוה – סכנת פציעה ואף מוות לשוטרים, עוברי אורח והנמלטים, חשיפה לתביעות פיצוי וביטוח, נזק לרכוש פרטי וציבורי, עיכובים בתנועה ועוד.

מחלקת המשטרה של דלתא, קולומביה הבריטית, קנדה, הוסיפה למגוון האמצעים שברשות כלי חדש ללחימה בפשע, ה- StarChase – טכנולוגיית ניהול מרדף ומעקב באמצעות ג'י.פי.אס. מדובר במשגר ג'י.פי.אס המשגר תג עיקוב לעבר כלי הרכב הנמלט, כאשר התג נצמד לרכב. במשטרה הטמיעו את השימוש בטכנולוגיה עד כה בשמונה ניידות ומדובר ביישום הראשון של הטכנולוגיה בקנדה.

המערכת מורכבת ממשגר אוויר דחוס שמורכב על קדמת הרכב המשטרתי, ממשק הפעלה על הרכב, תוכנת מעקב ומשגר אוויר דחוס ידני.

הטכנולוגיה משגרת מעין GPS מקדמת הניידת אל רכב העבריין, ברגע שהתג מוצמד לרכב, מערכת הניווט תוכל לאפשר למשטרה לחדול מהמרדף ולעקוב מרחוק אחרי תנועותיו, ולהשקיע משאבים רק כשהרכב נעצר. בתחילת השנה שעברה התחילו במשטרה לחקור אפשרויות לפתרון הבעיה של מרדף אחרי כלי רכב. "זה מאוד מתסכל שיש לך רק מכסה מסויימת של משאבים לתפוס את מי שבורחים מהמשטרה והיינו צריכים לברור באיזה כלים אנחנו משתמשים כדי לפתור את הבעיה הזו" אמרה מתאמת יחסי הציבור, שארלין ברוקס. כדי לפתור את הבעיה נוסו הרבה פיתוחים ומערכת ה- StarChase תפסה את עיניהם של המשטרה במיוחד. החלו מגעים עם החברה והמשטרה עבדה יחד עם אגודת משטרת דלתא על מנת לממן את הפרויקט.

על פי delta-optimist.com, במהלך החודשים האחרונים של 2016, כמה צוותי שוטרים ומכונאים עבדו יחד עם אנשי החברה על מנת לצייד את הניידות בפיתוח החדש. לאחר שהשוטרים אומנו, התייחסו לכל הפרוטוקולים והתקינו את כל הציוד, הפיתוח היה מוכן לשימוש מבצעי.

"אנחנו מבינים שאין כלי שמהווה פיתרון מושלם לבעיה מסויימת" אמר פקד ניל דבורד. "אולם, אני מאמין שחלה עלינו חובה להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת שתעזור לנו להיות יעילים בעת ביצוע העבודה שלנו ולצמצם את הסכנות לציבור. משטרת דלתא תבצע הערכה של מידת היעילות של הטכנולוגיה בסביבה המבצעית במהלך השנה הקרובה".