This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

צבאות ברחבי העולם מחפשים יותר ויותר אחר "חבילות" אמצעי לחימה שיספקו להם יכולות משולבות.

דרישה זו מאפשרת לחברות ישראליות להציע ללקוחות הפוטנציאליים חבילות של חיישנים ומערכות נשק, ואף מעבר לכך. העובדה שכבר נעשתה אינטגרציה ושמערכות הנשק נוסו בקרב פעמים רבות, מעניקה ליצרנים יתרון בבואם להתחרות על חוזה.

דוגמא טובה לכך היא העובדה שהמערכת האופטרוניקה Toplite מתוצרת רפאל עוברת כעת ניסויי התאמה על מספר פלטפורמות. בשנה שעברה נוסתה המערכת על מסוקי Mangusta A-129 של הצבא האיטלקי. במקרה זה מטרת המערכת לשמש כמערכת הכיוון העיקרית של המסוק, הנושא גם את הטילים נגד-טנקים מסוג Spike.

ה-Toplite הוא מטע"ד אופטרוני מיוצב רב-חיישני, רב-תפקודי, המיועד לכיוון וצפיה ביום/לילה. הוא מאפשר צפיה, איתור מטרה, וזיהוי באמצעות מגוון של תת-מערכות, הכוללות את ה-FLIR, CCD ומד טווח לייזר.

ה-Toplite מאפשר איתור מטרות הן באופן ידני והן אוטומטי. ניתן לשלב אותו על ו/או לחבר למערכות בקרה אחרות כדי לקבל/לספק נתונים בזמן אמת והכוונה למשתמשים אחרים כמו כל מרכזי ה-C4I, מערכת ניהול קרב, מערכת לוחמה אלקטרונית, מכ"ם, מערכות ניווט, ומערכות נשק אחרות.

ה-Toplite מוצע כעת כמערכת העומדת בפני עצמה או כחלק מחבילת אמצעי לחימה הכוללת אחד הטילים ממשפחת ה-Spike מתוצרת רפאל.

זוהי רק דוגמא אחת לדרך שבה יצרנים ישראלים מנסים להתחרות בשוק שהופך להיות יותר ויותר מורכב.

מקורות בחברות ישראלית מציינים כי הצעת חבילת חיישנים ומערכות נשק בעלות יכולות מוכחות בקרב ניתן מסייעת במקרים רבים, אם כי אינה מבטיחה, את הזכיה בחוזים.