This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שטח בנוי עירוני, המאופיין במעברים צרים והיעדר שדה ראיה, מקשים על היכולות הטכנולוגיות הצבאיות – ניידות, תקשורת וטקטיקה. האתגר נעשה קשה עוד יותר כאשר כוחות אמריקאים נמצאים בשטח שאינו בשליטתם, ואינם יכולים להסתמך על אספקה, תשתית וידע קודם על תנאי השטח המקומיים ועל הסכנות האפשריות.

כטב"מים וכן כלים יבשתיים בלתי-מאויישים כבר מוכיחים את עצמם כאמצעים יעילים במצבים הללו זה זמן רב, אך ערכם עבור הכוחות הקרקעיים יוכל לעלות משמעותית אם יהיה באפשרותם לשלוט בעשרות או מאות מכלי הטיס הללו בעת ובעונה אחת. המכשול שמונע את היכולת הזו הוא העובדה שלצבא האמריקאי כיום אין את הידע הטכנולוגי על מנת לנהל ולשלוט בנחילים בסדרי גודל אלה.

על מנת להתגבר על מכשולים כאלו ולהעלות בצורה משמעותית את יעילות השימוש ביחידות במצבים מאתגרים החליטו בסוכנות המחקר המתקדם להגנה (דארפ"א) להשיק תוכנית לשליטה טקטית בנחילים – OFFSET. התוכנית שואפת לפתח שליטה ביותר מ-100 טקטיקות שישתמשו בנחילים אלו, שיכללו למעלה מ-100 כלים קרקעיים או אוויריים. באמצעות השיטות שיפותחו ניתן יהיה לשפר את ההגנה על הכוחות, כוח הירי והדיוק.

טימותי צ'אנג, מנהל התוכנית בדארפ"א, אמר לאתר של הסוכנות: "בעזרת הטכנולוגיות שנמצאות בפיתוח במסגרת התוכנית, אנחנו מצפים להגיע להבנה טובה יותר של האופן בו מספרים גדולים של כלים אוטונומיים יכולים לסייע ללוחמים. אם נצליח, הדבר יוכל להביא יכולות חדשות לחלוטין לשדה הקרב – ראייה מרחבית, תקשורת אמינה וניתוח סיטואציות יעיל יותר".

על מנת להצליח, מעוניינת התוכנית לפתח סביבה נוחה לתרגול, שכוללת ממשק נוח בין מפעיל לנחיל בעזרת שימוש במסכים ויכולת לכוון מאות כלים באותו הזמן. התוכנית תכלול גם סביבה וירטואלית שתפעל בזמן אמת על פי חוקי הפיזיקה כמעין משחק. במסגרת המשחק, יוכלו השחקנים להשתמש בממשק על מנת לחקור, לתרגל ולהתנסות בטקטיקות ולבחון איזו מהן היא היעילה ביותר.