This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במהלך הדגמה של ספינות אוטונומיות של חיל הים האמריקאי הפועלות בנחיל, רובוטים ימיים שיתפו פעולה על מנת לאתר, לכתר ולפגוע בכלי שיט עוין. כלי השיט מסוגלים לזהות כלי עוין פוטנציאלי ולנקוט באמצעים מבצעיים על מנת להתמודד מול מגוון איומים, כפי שנמסר מלשכת המחקר של הצי האמריקאי (ONR) לאחרונה.

טקטיקות הלחימה בנחיל מתוארות על ידי חוקרי מלחמה כצעד הבא בהתפתחות הדוקטרינה הצבאית, על פי dronecenter.bard.edu. באמצעות אלגוריתמים, רובוטים פשוטים הערוכים בתבנית קרב יוכלו לשכפל את התנהגות הדבורים או הנמלים, הנעות בנחיל, ולהשיג יתרונות אסטרטגיים משמעותיים. בעוד שמספר אלמנטים של טקטיקות אלו כבר היו בשימוש הצבאות במשך אלפי שנים, הרי שנחילים של רובוטים אוטונומיים יוכלו להוסיף מימד חדש לניהול המלחמה.

על פי defensone.com, ה-ONR של חיל הים האמריקאי ביצעו את ההדגמה הראשונה של הפיתוח עוד ב-2014, אז שיגרו 13 רובוטים להגן על ספינה גדולה בעלת ערך רב. הניסוי הוכיח שהכלים יכולים לנוע עצמאית בנפרד, ויחד עם זאת לפעול בתיאום על מנת להתקרב יחד כנחיל על כלי שיט עוין ולהרחיקו מהספינה עליה היה צריך לשמור. אולם, עדיין היה צורך באדם שיגיד להם את מי לתקוף.

והנה מגיעות החדשות: ניסוי שבוצע לאחרונה הציג יכולות חדשות שיאפשרו יותר משימות, הסביר מנהל התוכנית ב- ONR, רוברט בריזולרה. בין היכולות הללו נמנית יכולת איתור וזיהוי משופרת, כלומר, כלי השיט יוכלו להבדיל בין כלי ידידותי לעומת כלי עוין בעזרת צילומים. מדובר באתגר טכנולוגי לא פשוט, שהצריך מחקר ופיתוח למטרות קיטלוג.

"בדקנו מספר גדול של גישות לזיהוי, היישום של האלגוריתמים שלנו בסביבה ימית היה מעט מורכב" אמר בריזולרה. "בסופו של דבר, מצאנו גישה שעובדת". יתרה מזאת, כלי השיט מסוגלים להעריך סכנה אפשרית גם בהתבסס על תנועות הכלי: למשל להבחין עד כמה ספינה חשודה מתקרבת לנמל, א לספינה או נכס אחר. היכולת הזו מאפשרת הרחבה של האפשרויות שיוגדרו כ"איום" על ידי כלי השיט.

"קבלת ההחלטות המבצעיות המשותפת היא אתגר ברמה טכנולוגית גבוהה" אמר בריזולרה בסרטון שה- ONR סיפקו לכלי התקשורת.

חשוב לציין שההדגמה התקיימה בעת של מתיחות ימית רבה, על רקע אירוע בתחילת ספטמבר, בו כלי שיט ימי חלף במרחק קטן מאוד מספינת מלחמה אמריקאית.