This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ספורטאים נאלצים לנחש איזו כמות מים עליהם לשתות בעת פעילות, ולא פעם הם טועים. הטעויות הללו פוגעות בבטיחות ובביצועים שלהם. כעת, טכנולוגיה חדשה שפותחה בחוג להנדסה של הרווארד, תוך שיתוף פעולה עם מומחים עולמיים בתחום ההידרציה ופיזיולוגים, מפתחת חברת Nix חיישן שיוכל להתריע בפני הספורטאי כיצד לפעול בנוגע לנוזלים – מתי לשתות, מה לשתות וכמה.

למרות שהפיתוח הראשוני נוצר עבור אצנים ורוכבי אופניים, המערכת עוברת בימים אלו התאמות, ראשית כל ליחידות צבאיות, וכן גם לספורטאים קבוצתיים ולעוסקים בעבודת כפיים.

כיום, המדדים היחידים שעומדים לרשות אנשים הפעילים פעילות גופנית בזמן אמת כדי לווסת את צריכת הנוזלים היא רמת הזיעה והצמא, אמצעים שידוע שמגיעים באיחור רב בהשוואה לעיתוי האופטימלי להתרעה. לא מדובר רק בסכנה בריאותית, שכן גם התייבשות מועטה יכולה ליצור לחץ שפוגע ביכולת השכלית והפיזית.

על פי sporttechie.com, החיישן מסוגל לאתר שינויים בתרכובת הזיעה בזמן אמת. תכונה זו מאפשרת לספורטאים להתאים את צריכת הנוזלים שלהם במהלך אימון, משחק או מירוץ. המדבקה עם החיישן שולחת למשתמש אותות ויזואלים לפעולה, עם כל שינוי במצב הנוזלים. המערכת גם עוקבת אחר מרכיבי הזיעה ועל בסיס זה ממליצה על הנוזל הדרוש – מים או משקה איזוטוני. יש לזכור שצורכי שתיה משתנים, ולאור זאת החיישן יוכל לאפשר למשתמשים להבין טוב יותר את גופם ולשפר את צריכת הנוזלים שלהם בהתאמה אישית.