This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תחום האינטרנט של הדברים (IoT) משלב חיבור של תוכנה וחומרה עם חיבוריות לרשת, לטובת יצירת ערים חכמות וערים בטוחות.

מכשירי האינטרנט של הדברים – החל ממכשירים ביתיים חכמים ועד למצלמות, מכוניות חכמות, רמזורים חכמים וחיישנים שונים המוטמעים בתשתית העירונית – מאפשרים לשפר את רמת התפקוד בערים, אך גם פותחים מגוון אפשרויות להגברת הביטחון האישי והציבורי.

פריסת מערכת של מצלמות וחיישנים ויכולת ניתוח של המידע החזותי הרב הנאסף באמצעותם, לצד היכולת לנטר נתונים וסטטיסטיקה שבעבר לא היו נגישים, והיכולת של המערכות להגיב אוטומטית כמענה להתראות שונות, מאפשרים ניצול אפקטיבי של רשת האינטרנט של הדברים.

באמצעות ניתוח נתוני ביג דאטה הנאספים על ידי מכשירי האינטרנט של הדברים ניתן להסיק תובנות חשובות לגבי אופן ניהול הערים וסביבתן, אם בהיבטים של ניהול יעיל של התחבורה בעיר ואם בניהול חכם של הליכי איסוף האשפה ועוד יישומים רבים.

"עיר חכמה" המרושתת במכשירים מחוברים פירושה גם "עיר בטוחה" – שיפור הלוחמה בפשיעה ובטרור והיכולת לפקח על הנעשה במרכזי הערים כמו גם במתקנים חיוניים מרוחקים, לווסת את התנועה בכבישים, לאתר פגיעות בתשתית התחבורה באמצעות חיישנים, ועוד.  זאת באמצעות הנתונים שמזרימות המערכות אל המוקד העירוני ומערכות השליטה והבקרה ברשות המקומית.

יחד עם הצמיחה בתחום ה-IoT ניכרת עליה גם בשוק מוצרי האבטחה ל-IoT, לאור העובדה שהקישוריות והמספר הרב של המכשירים המחוברים מהווים מטרה להתקפות האקרים, כדוגמת זו ששיתקה אתרים מרכזיים באינטרנט באוקטובר השנה. על פי נתוני מכון המחקר גארטנר, ההוצאה העולמית על אבטחת IoT תגיע השנה ל-$348 מיליון, עליה של כ-24% בהשוואה ל-2015.

על החידושים האחרונים בתחום ה-IoT, בארץ ובעולם, הפתרונות המוצעים לבעיות והיבטים מרתקים נוספים ידובר בכנס הייחודי בנושא האינטרנט של הדברים, שעורכת חברת i-HLS ב-23 בנובמבר, 2016.

לפרטים על הכנס 

להרשמה