This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש בכטב"מים למיפוי אזורי אסון, הערכת נזקים, בקרה של דליקות גדולות או רעידות אדמה, בפרט באזורים אליהם לא ניתן להגיע באמצעים אחרים, הפך לרווח יותר ויותר במדינות רבות. בנוסף, כטב"מים במשימות חילוץ והצלה יכולים להנחית מזון ומוצרים חיוניים כסיוע לאנשים הזקוקים לכך לאחר האסון.

הסוכנות להתמודדות עם אסונות טבע באינדונזיה (BNBP) ממשיכה במאמציה לשפר את יכולת התגובה שלה למקרים של אסונות עם נזק כבד. כעת, החליטו להוסיף לשורות הסוכנות גם כטב"מים.

הכטבמ"ים יסייעו לסוכנות למפות את אזורי האסון אך גם לצפות אסונות עתידיים, יתרונות אלו יאפשרו תגובה מהירה יותר והכנה מותאמת מראש להתמודדות עם האסונות: "השימוש בכטב"מים יוכל לחסוך זמן, מחיר, לצמצם את מספר האנשים שצריך לשלוח לשטח ולהקטין את הסיכון", כך הסביר מנהל מרכז המידע והנתונים בסוכנות, סוטופו פורוו נוגרהו, ל-plenglish.com.

הסוכנות תשתף פעולה עם חובבי כטבמ"ים כדי לשלב את המרכיב החדש בשורותיה. כמו כן, היא תשתף פעולה עם שתי סוכנויות אינדונזיות ממשלתיות אחרות – סוכנות המידע לגיאו-חלל והסוכנות להערכה ויישום טכנולוגי, על מנת לנתח נתונים ולמפות אזורי אסונות.

סוטופו גם ציין כי תחום הכטב"מים התפתח במהירות ויישומו בסיוע בעת אסונות הומניטריים מרחיב את הגבולות של יכולתם של התצלומים האוויריים, מערכות הניווט ותמונות באיכות גבוהה לשנות לחלוטין את יכולת ההתמודדות המהירה עם אסונות טבע.