This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

נושאת המטוסים השלישית של סין, שנמצאת בפיתוח, תחזיק יכולת לשגר מטוסים חמושים בהרבה מאלו שניתן לשגר מנושאת המטוסים הנוכחית. המטוסים שניתן יהיה לשגר כאשר יסתיים פיתוח הכלי החדש הם מדגם Shenyang J-15 וככל הנראה כבר יצוידו במנועים חדשים עד שנושאת המטוסים תהיה מוכנה במהלך העשור הבא.

צילומים של דגם קודם של אותם המטוסים מצוידים בטכנולגיה לנחיתה והמראה מנושאות מטוסים מחזקים את הטענה כי סין אכן עורכת ניסויים עבור מטוסים אלו. כלי תקשורת סינים דיווחו כי סין מאיצה את פיתוח מערכת הנחיתה שלה מנושאות מטוסים ומתבססת על זו שנמצאת בשימוש על ידי חיל הים האמריקאי.

אולם, על פי chinatopix.com, החידוש הזה גם ידרוש חידושים מקיפים במטוסים היחידים שיכולים להמריא ולנחות מנושאת המטוסים היחידה של סין, "הליאונינג", היות ובאף אחד מהם לא הותקנו המערכות החדשות להמראה ונחיתה.

אפשרות נוספת תדרוש מהסינים לייצר מטוסים חדשים עם המערכות החדשות. בגלל חוסר האמינות במנועי הליאונינג וכן חוסר האמינות של המטוסים שיכולים לנחות ולהמריא ממנה, הליאונינג היא כלי אימון בלבד ולא כשיר לשימוש מבצעי.

טרם הובא אישור לדיווחים אודות נושאת המטוסים החדשה או כל הפיתוחים המיוחסים לבנייתה. עם זאת, יש סבירות גבוהה שיחידות תפקוד עצמאיות כבר נמצאות בהרכבה.

ככל הנראה, לנושאת המטוסים החדשה תהיה מערכת השלמה גדולה יותר למטוסים מלליאונינג. הליאונינג יכולה להחזיק 60 מטוסי קרב, שישה מסוקים ללוחמה נגד צוללות, ארבעה מסוקים לאזהרה אווירית מוקדמת ושני מסוקי חילוץ.