This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המדיניות הלאומית ליישומים ביומטריים בישראל הוכרזה השבוע. המדיניות מאפשרת שימוש מאוזן ביישומים ביומטריים, והפקת התועלות הנובעות ממנה, תוך צמצום הסיכונים. הצעד ממקם את ישראל כמדינה הראשונה בה קיימת מדיניות לאומית כוללת לתחום.

במסגרת הכנס השנתי של תעשיית ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים, דיווח רם ולצר, הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה, כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אישר את המדיניות הלאומית האינטגרטיבית לשימוש ביישומים ביומטריים.

לדברי ולצר, עקרונות המדיניות ליישומים ביומטריים מאפשרים איזון בין התועלות הגלומות בביומטריה ובין הסיכונים הטמונים בה. המדיניות גובשה על ידי מומחים מהשורה הראשונה בישראל בתחומי הביומטריה, אבטחת המידע והפרטיות, ולאחר היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה, במגזר הפרטי והציבור הרחב.

ולצר הבהיר כי המדיניות המאושרת אינה חלה על פרויקט התיעוד הלאומי החכם, המנוהל במשרד הפנים (לגבי תעודות זהות, דרכונים ומאגר ביומטרי) בהתאם להוראות חוק ספציפי – "הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים", המסדיר את אופן פעולתו.

הוא הוסיף כי ״יישומים ביומטריים נשענים על טכנולוגיה המתפתחת במהירות רבה, וכבר היום הינם בעלי נוכחות בשגרת יומנו (למשל במשרדי ממשלה שונים, במעברי גבול, בבתי חולים, קופות חולים, חברות אשראי, סלולר, כניסה למתקנים וגישה למערכות). מגמה זו צפויה אף לגבור. שימוש ביישומים ביומטריים, יש בו כדי להביא להתייעלות, להקלה על ביצוע עסקים, לרווחים, לשיפור תהליכים, להרחבה והנגשה של שירותים רבים במגזר הממשלתי-ציבורי ובמגזר הפרטי. בצד התועלות הרבות הגלומות בשימוש ביישומים ביומטריים, טמון בו גם סיכון פוטנציאלי של נזק העלול להיגרם ״.

הכנס, בייזום יחידת הממונה ובשיתוף משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, הציג בפני כ-200 משתתפים, מהארץ ומחו״ל, את העשייה המבוצעת על ידי הממשלה בתחומי ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים – ושם דגש מרכזי על חידושים, אתגרים ומגמות עולמיות בתחומים אלו. הכנס אף היווה נקודת מפגש של מאות המשתתפים עם מבחר של חברות סטארטאפ ישראליות הפעילות בתחום.