This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המל"טים הפועלים בשורות חיל האוויר הישראלי טסים מסביב לשעון, דבר הדורש גמישות מבצעית רבה.

החל ממל"טים זעירים כמו ה-Skylark המופעל על ידי הכוחות הקרקעיים דרך ה-Heron וה-Hermes-450, ועד ל-Heron TP העצום – טייסת המל"טים פועלת "מסביב לשעון", כפי שמגדיר זאת מקור בתעשיה המעורב בתחום הלוגיסטיקה.

כעת ברור כי למל"טים תפקיד מרכזי בכל פעילות לוחמה עתידית בה ישראל תהיה מעורבת. המל"טים ביצעו מספר עצום של משימות מסוגים שונים ובמגוון רחב, חלקן מסווגות.

לאחרונה חיל האוויר הבין כי השימוש הגובר במל"טים ידרוש זמינות גבוהה ביותר, דבר שניתן להשיג רק באמצעות צעדים מתאימים מקיר אל קיר.

זוהי אחת הסיבות לכך שחיל האוויר החל לפתח מערכות "ניהול בריאות" עבור המל"טים שלו.

העבודה מתבצעת ביחידה 108 של חיל האוויר, המשמשת כ"יחידת האלקטרוניקה" של החיל. היחידה אמנם עוסקת באלקטרוניקה, אולם למעשה היא עוסקת בכל המערכות שמפעיל החיל – מאוישות, בלתי מאוישות וקרקעיות.

העובדה ש-50% משעות הטיסה של חיל האוויר מבוצעים למעשה על ידי מל"טים (בשדה הקרב האחוז אף גבוה יותר) הביאה להחלטה למצוא דרך לחיזוי מקרים של חוסר תפקוד במל"טים לסוגיהם.

מערכות ניהול בריאות נמצאות בשימוש בעיקר במטוסים מסחריים. מדובר בחיישנים המותקנים על כלי הטיס על מנת למדוד פרמטרים שונים ביחס לבריאותו.

חיל האוויר כבר איבד מספר מל"טים בשנים האחרונות. ברוב המקרים הסיבה היתה כשל מכני.

ככל שהמל"טים הופכים גדולים יותר, ונושאים מגוון של מטענים יעודיים, כל התרסקות פירושה אובדן של סכומי כסף גבוהים.

מערכות הבריאות החדשות המפותחות כעת במיוחד עבור המל"טים מתוכננות לתת התרעה מראש על בעיה, שברוב המקרים מתפתחת מבעיה קטנה לעניין קריטי שעלול לגרום לאובדן המל"ט.