This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במטרה להגן על כוחות מנשק כימי וסיכונים כימיים בכלל, פיתחה קבוצת מדענים מהמעבדה הלאומית על שם ליברמור בארה"ב חומר שמאפשר נשימה נוחה, דרישה הכרחית לביגוד מגן המיועד למנוע התעייפות ועומס חום בעת משימות, והגנה על חיילים מפני איומים ביולוגיים-כימיים.

החומר שממנו עשוי הביגוד החדש הינו רק קצה הקרחון של קו שלם של מדים המתאימים לצורכי העת הנוכחית ויוכלו להגן גם מפני סיכונים כימיים סביבתיים.

צוות המדענים יצר קרום פחמן פולימרי גמיש עם ננו-צינוריות (CNT) קטנות פי 5,000 מעובי שערה על מנת לאפשר ללחות להתנקז החוצה. הקרומים הללו  יגנו על הכוחות גם מפני סיכונים ביולוגיים בגלל המידות הקטנות של הנקבוביות, זאת היות ולרוב, החיידקים והווירוסים הללו גדולים לפחות פי שתיים מהנקבוביות, זאת כמובן לאחר שהעניין נבדק במעבדות ביולוגיות.

אולם, על פי האתר llnl.gov, החומרים הכימיים קטנים יותר מאלו הביולוגיים ולכן נדרש מהחומר החדש לדעת להגיב להם בעצמו. המדענים תמרנו את החומר וציידו אותו גם בחומר נוגד-חומרים כימיים. חומר זה יתפקד כמעין "שומר-סף" עבור הסיכונים הכימיים וימנע מהם להכנס. פיתרון נוסף, אשר עוד נמצא בפיתוח, יגרום לסיכונים כימיים שחדרו פנימה לנזול החוצה.

קואנג ג’ן וו, ראש צוות המדענים הסביר: "החומר הזה יהווה מעין שכבת עור שניה, שתגיב לתנאי השטח. כך, יוכלו הכוחות להתגונן מפני סיכונים כימיים, רעלים וביולוגיים – לדוגמה, אנתרקס".

ייתכן והמדים החדשים ייכנסו לשימוש מבצעי תוך פחות מ-10 שנים.