This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מו"מ מתנהל על אפשרות כי פולין תרכוש מערכות כטב"ם טקטיות VTOL (המראה ונחיתה אנכית), כך נמסר  בהודעת המפקח על החימוש בפולין.

על פי הדרישות הטכניות, המשתמש העיקרי בפלטפורמות החדשות יהיה חיל הים של פולין. צופים כי המערכות, המכונות Albatros, יהיו מסוגלות לשאת חימוש ולפעול ביום ובלילה ובתנאי מזג אוויר קשים.

מטרת המו"מ היא לקבל את הידע והייעוץ לגבי הכנת המפרט הטכני עבור הפרויקט.

לפי Defence24, הציוד יירכש במהלך 2019-2020.

דווח כי הכטב"ם הטקטי יהיה בעל משקל המראה מקסימלי של 200 ק"ג, ויהיה מסוגל גם לבצע טיסות למרחקים ארוכים בגובה רב. יתרה מזאת, נדרש כי הכטב"ם יהיה מסוגל לפעול הן מבסיסים ביבשה והן מספינות חיל הים הפולני, בשעות היום והלילה. הכטב"מים החדשים יהיו מותאמים להעברה במיכלים סטנדרטיים דרך הים או על גבי מטוסי תובלה מסוג C-295M או C-130E Hercules.

תהליך הבקרה של כלי הטיס יבוצע מתחנת פיקוד ובקרה הנמצאת במיכל. נדרש כי הבקרה של הכטב"ם תתבצע מהספינה, ותהיה אפשרות להעביר את הנתונים ליחידות אחרות באמצעות מערכות תקשורת סטנדרטיות שבשימוש חיל הים הפולני.

לכטב"ם עצמו אמורה להיות יכולת טיסה הן אוטונומית והן ידנית בהפעלה מרחוק. עליו להיות מסוגל לנחות על ספינות בטווח הרחב ביותר האפשרי של תנאי מזג אוויר.

מערכת הניווט והמיקום אמורה לאפשר לכטב"ם לשוב לספינה באופן אוטומטי במקרה של נתק בתקשורת. המערכת המוטמעת בפלטפורמה אמורה גם לאפשר את איתורו של כטב"ם שאבד. בין המאפיינים הרצויים נכללו גם היכולת להימנע מהתנגשויות עם מכשולים והיכולת האמפיבית למקרה של נחיתה בים.

כמו כן נדרש שהכטב"ם ישתמש במערכת Standard 5 IFF לצד חבילת טרנספונדר שתאפשר להשתמש במסוק גם במרחב אווירי אזרחי.

ה-Albatros יצוייד במכ"ם SAR שיאפשר איתור ומעקב אחר עצמים בים וביבשה. למכ"ם תיתווסף מערכת אופטרוניקה יום/לילה ובסמן מטרות באמצעות לייזר.