This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ב- 23 ליוני, 2016 החליטו הבריטים בהצבעה לעזוב את האיחוד האירופי. התהליך הזה יושלם רק לאחר מספר שנים ורווי כולו באי-ודאויות, אך מה שאין בו ספק הוא שלהצבעת ברקסיט יהיו השלכות עצומות לאבטחה בעולם כולו בכלל, ובממלכה המאוחדת בפרט.

אחת השאלות העיקריות ששאלו המצביעים הבריטים משני צדי המתרס וכן שכניהם האירופים היא: כיצד המהלך הזה ישפיע על אבטחת הגבולות? בשלב הזה, קשה לענות על כך באופן חד וחלק, אך ישנם דברים שאנחנו יכולים להניח כהשערה.

מאז שנת 2012, בריטניה קיבלה אליה מספר ממוצע של 300,000 מהגרים בכל שנה. בשנת 2015, יותר מחצי ממספר המהגרים, שעמד על 333,000, הגיעו מחוץ לאיחוד האירופי. עם שטף המהגרים אשר נכנס אל תוך אירופה, אין כל ספק שנושא ההגירה היה משמעותי בהחלטתם של בוחרים רבים להצביע בעד עזיבת האיחוד.

מספר בכירים אשר הביעו תמיכה בברקסיט הבטיחו לציבור כי ההגירה תופחת באופן משמעותי בעידן שלאחר ברקסיט. ישנם כמה סימנים בלתי ניתנים לערעור כעת כי זה לא יהיה המקרה וכמה פוליטיקאים שהיו בעד העזיבה כעת מראים סימנים כי צמצום ההגירה אינו סביר. עם זאת, נכון לעכשיו נותרת ההבטחה כי יוכנסו אמצעי גבול נוקשים יותר על אלו אשר מנסים להיכנס למדינה.

ישנה גם אפשרות לא בלתי משמעותית כי בפעם הראשונה מזה מאה שנים תיאלץ לונדון להקים מעבר גבול קרקעי באיים הבריטיים. כאשר סקוטלנד הצביעה במשאל עם לעזוב את הממלכה המאוחדת בשנת 2014, סקוטים רבים בחרו להישאר בתוך האיחוד תחת ההבנה והתנאי שהם יישארו חלק מהאיחוד האירופי. למעשה, אחד הטיעונים המשכנעים של הקמפיין מצד לונדון לשמור את סקוטלנד כחלק מהממלכה היה אי הוודאות כי המדינה העצמאית החדשה שתקום תהיה מסוגלת להיכנס לאיחוד האירופי.

כעת, לאחר ברקסיט, התמריץ הזה כבר אינו תקף. ראשת השרים הסקוטית ניקולה סטרג'ון כבר אמרה כי כי היא תקדם משאל עם חוזר לגבי עצמאות סקוטית מוקדם ככל האפשר, וכמעט שני שלישים מהציבור בסקוטלנד היו תומכים בהצעה לו היה משאל העם מתקיים היום.

בעוד שמשאל העם בנוגע לעזיבת האיחוד האירופי לא היה מחייב, וראש הממשלה עדיין צריך ליזום פירוד מהאיחוד, בשלב הזה מוכרחים גורמים רשמיים באבטחת הגבולות הבריטיים לרקום תכניות כיצד לשמור על גבולותיהם בעתיד.