This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארצות הברית הודיע כי בחר במערכת ההגנה האקטיבית IF-LC  (גרסא חדשנית וקלת משקל של מערכת "חץ דורבן") של חברת תעש מערכות לתוכנית הדגל שלו בפיתוח מערכות הגנה אקטיבית לכלל סוגי הרק"מ.  תעש עובדת בפרויקט זה בשיתוף פעולה עם חברת General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

בתוכנית ה- MPAS משקיע צבא ארה"ב קרוב ל 250 מ"ד ותכליתה לפתח פתרון הגנה אקטיבית גנרי לכל סוגי הרק"מ, מרכבים קלים כדוגמת ה JLTV, דרך רק"מ בינוני כגון נגמ"ש ה- ברדלי ועד לטנק המערכה המרכזי  האברמס. בכוונת הצבא האמריקאי לשלב את מערכת ההגנה האקטיבית של תעש בתוכנית הפיתוח ויחד עם חברות Lockheed Martin ו- Raytheon , מפתחי המחשב המרכזי והתוכנה לרק"מ ובכוונת הארמי לצאת לניסויים במערכת המשולבת.

מערכת ה-  IF-LC מספקת מענה כנגד איומים דוגמת רקטות RPG מטווח קצר, טילים נגד טנקים וסוגי חימוש הנורים מתותחים ללא רתע ניידים.

מערכת ה IF-LC כוללת יחידת יירוט המורכבת משילוב של מערכי החישה והתגובה במבנה קל משקל ואחוד ובהתקנה שאינה חודרת את גג הרק"מ. תצורה ייחודית זו מאפשרת מענה גנרי לכלל סוגי הרכב והרק"מ, ביניהם כלים שלא ניתן להם מענה במסגרת הפתרונות הקיימים היום בשוק, וכן מקנה יכולת שדרוג לציים גדולים של כלי רכב ורק"מ הנמצאים בשרות בצבאות השונים.

מערכת ה- IF-LC מאתרת את שיגור איומי הנ"ט השונים, או את מעופם לעבר הרכב הממוגן, בעזרת מערכת הגלאים שלה, המבוססת על מכ"מ וגלאי אלקטרו-אופטי, ומיירטת אותם בעזרת מיירט זעיר המשוגר לעברם בתזמון מדויק ומשמידם במרחק בטוח מהרכב, תוך מניעת נזק שיורי לכלי המוגן. המערכת פועלת באופן אוטומטי בשבריר שנייה וללא מעורבות הצוות שברכב.

IF-LC מספקת הגנה של 360 מעלות בכל תרחיש לחימה, בשטח פתוח או בנוי. המערכת מספקת יכולת ייחודית מאוד של "מודעות מצבית" (situational awareness) ללוחמים ברק"מ תוך שימוש בגלאים המותקנים במערכת. יכולת זו מאפשרת לגלות איומים, להכווין נשק ולבצע סגירת מעגלי ירי בפרק זמן קצר מאוד.