This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

ממשלת ישראל אחראית ישירות למותם של אזרחי המדינה בכל יום בכבישים. הממשלה הזו ובעיקר בהקשר הזה שרי התחבורה וביטחון הפנים יודעים לדבר יפה אבל לא עושים דבר כדי להקטין את הקטל.

אבל מה איכפת להם? הם נוסעים במכוניות שרד מוקפים שומרי ראש.

האתר הזה עוסק בביטחון המולדת, בטכנולוגיות ובשיטות למנוע טרור. ישראל מייצאת טכנולוגיות כאלה לכל העולם וגם ידע. אבל כאשר הממשלה מעורבת הכישלון צורב. על כל נפגע בפעולת טרור המדינה גועשת ואת המצב המטורף בכבישים הממשלה מצפה שנקבל כגזירת גורל. אם יש סיבה טובה לשאוף לממשלה עם שרים שעושים משהו חוץ מלדבר – המצב בכבישים הוא הסיבה הזו.

למשטרה אין די כוח אדם, הכבישים לא מטופלים, מצלמות רמזור נוספות לא מותקנות. בקיצור הקטל נמשך והשרים מדברים גבוהה גבוהה ולא עושים דבר.

במדינה אחרת היו מקימים ועדת חקירה ממלכתית אבל כאן ממשיכים לספור הרוגים ופצועים.

השרים האלה, שממהרים להתראיין בכל תכנית טלויזיה גם על נושאים שהם לא מבינים בהם דבר, לא מטפלים בנושאים שהם בתחומי אחריותם.

מאז תחילת 2016 עומד הממוצע של קורבנות תאונות הדרכים בישראל על הרוג כמעט מדי יום: מ-1 בינואר נהרגו כבר 88 בני אדם בכבישים. עשרה נהרגו בעשרת הימים הראשונים של אפריל, 19 נהרגו לאורך חודש מרס, 33 בפברואר ו-26 בינואר.

בשלוש השנים האחרונות נרשמת עלייה במספר קורבנות תאונות הדרכים. מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עולה כי ב-2012 נהרגו 290 בני אדם, ב-2013 נהרגו 309, ב-2014 נהרגו 319, וב-2015 נהרגו 356 בני אדם.

שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת "אור ירוק", מבקר קשות את הממשלה שלדבריו נכשלת כישלון חרוץ בניסיון להגיע ליעד שהציבה לעצמה בהורדת מספר ההרוגים בתאונות הדרכים: "המדינה קבעה שבכל שנה צריכה לחול ירידה, ובשלוש השנים האחרונות יש עלייה במספר ההרוגים. הסיבה המרכזית היא ירידה דרסטית במספר הניידות של משטרת התנועה. גם מספר השוטרים פחת ביותר מ-50% והתקציב ירד ב-60% מאז 2009".

לטענת אבוהב כל החלטות הממשלה לא בוצעו. הממשלה קבעה למשל כי בכבישים יותקנו 300 מצלמות אכיפה, אך עד כה הותקנו 100 בלבד. "יש ריכוז של ריבוי תאונות והרוגים בכבישים מסוכנים, ובהם צריך לרכז מאמץ של מצלמות, ניידות ושוטרים", הוא מוסיף. "כשלמשטרת התנועה אין אמצעים, אז יש ניידת אחת על 100 קילומטר כביש. אין לזה אח ורע בכל המדינות המודרניות שמדינת ישראל מתיימרת להשתייך אליהן."

"הסיבה היא לא ביש מזל שמרחף מעל מדינת ישראל. ב-2007 הממשלה אישרה תוכנית לאומית למאבק בתאונות דרכים עם תקצוב של 550 מיליון שקלים בשנה. ב-2016 התקציב שיועדו לתוכנית הזאת עומד רק על 220 מיליון שקל. כל שנה זה יורד."אמר מנכ"ל עמותת אור ירוק.