This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דו"ח חדש מדגיש את התפקיד המרכזי של טכנולוגיות נגד טרור בהן משתמשות סוכנויות הביטחון בכל הדרגים, מסוכנויות בינלאומיות ועד לרשויות אכיפת חוק מקומיות, בהתמודדות עם איומי טרור בערי אירופה. גישה טקטית נגד טרור בערים (Tactical Approach to Counter Terrorists in Cities או בקיצור TACTICS) הוא פרויקט הממומן על ידי הוועדה האירופית ומיועד ליצור שיטה יעילה יותר נגד טרור אשר תהיה בשימוש באזורים עירוניים ברחבי מדינות אירופה. הפרויקט החל לאור האיומים ההולכים וגוברים על ערי אירופה.

כחלק מהפרויקט, כך על פי Homeland Security News Wire, מכון ראנד האירופי פיתח וניסה תרחיש טרור על מנת להעריך גישות שונת לזיהוי, הערב ותגובה לאיומי טרור בערים. שמונה מקרי מחקר, המתמקדים ביישום טכנולוגיות שונות בתחום הטרור או ביטחון הציבור, נותחו על מנת להפיק מסקנות משימוש קודם בטכנולוגיות ובכדי לספק המלצות מדיניות לצורך פיתוח והטמעה עתידית של טכנולוגיות נגד טרור.

מכון ראנד האירופי הסיק חמש המלצות ללוחמה בטרור בהתבסס על הניתוח:

  1. הפעלת טכנולוגיות נגד טרור אשר מגבירות את יכולת החלטת ההחלטות, אך שמות דגש על נוף הטכנולוגיה המתפתח.
  2. ביסוס שותפויות בכל רמות הממשל, סוכנויות אכיפת החוק, חברות ביטחון מהמגזר הפרטי והרשויות המקומיות, תוך כדי שיתוף פעולה עם שותפים ובעלי ברית בינלאומיים.
  3. כאשר אפשר, יש לשתף את הציבור, את העיתונות ואת הקהילות המקומיות כאשר מפעילים טכנולוגיות חדשות נגד טרור, דוגמת מערכת מעקב וכדומה.
  4. יש לשקול בזהירות את היקף איסוף המידע ושיתופו בזמן מבצע נגד טרור כך שיהיה פרופורציונלי, הכרחי ומוצדק.
  5. זיהוי ומענה בנושאי פרטיות מוקדם ככל האפשר לפני הצגתן של טכנולוגיות חדשות נגד טרור.

צוות הפרויקט פיתח קונספט מותאם-טכנולוגיה אשר יכול לתמוך במבצעים נגד טרור ברחבי מדינות אירופה. קונספט זה יכול להיות מוטמע בקלות אל תוך תהליכים ארגוניים, מבצעיים, וטכנולוגיים נגד טרור.

ארגון ראנד מציין כי לצד הקונספט, פותחה גם אסטרטגיה שתכלול מדריך להפעלת טכנולוגיות נגד טרור וצ'ק-ליסט שיעזור למדינות אירופיות לקבל החלטות מושכלות באם מערכת TACTICS נגד טרור תהיה מתאימה עבורן.