This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כפי שמדגימות מתקפות הטרור על נמל התעופה ותחנת המטרו בבריסל, השיטות הרווחות כיום לאיתור חומרי נפץ לוקות בחסר. בעוד שמערכות איתור מבוססות לייזר מציגות הבטחה גדולה בתחום, הטמעתן אורכת זמן, בעיקר משום העלויות הכרוכות בכך. שיטות איתור חומרי נפץ מקובלות כיום הן בעיקר מבוססות כימיקלים ולאלו יש את המגבלות שלהן.

גלאים המשמשים בעיקר צוותים בנמלי תעופה עמוסים בפולימרים אשר זוהרים במצבם הרגיל. כאשר המכשיר מזהה חומר נפץ באזור, הזוהר מתעמעם. למרבה הצער, הזריחה בחומרים הללו מושפעת לא רק מחומרי נפץ.

“הבעיה הייתה שכמה וכמה גורמים יכלו לגרום לזריחה להיעלם – כמה סוגים של מלחים, לדוגמה, יצרו את ההשפעה הזו. משום כך החומרים הללו יכולים היו לתת אזעקות שווא," הסביר סטפן באהרינג, חוקר מאוניברסיטת דרום דנמרק.

באהרינג והצוות שלו יצרו חומר חדש אשר הופך לזרחני רק בנוכחות של TNB (טריניטובנזין) וכמה מלחים מסוימים המבוססים על פלואור וכלור.

"יכולות להיות רק שתי סיבות שה[חומר] יהפוך לזרחני, אחת מהן היא נוכחות של חומרי נפץ. על כן החומר הזה הוא כלי אמין במיוחד לאיתור חומרי נפץ," אומר באהרינג.

באהרינג והצוות שלו מקיים שהחומר הזה יוכל להוביל ליצירת סוגים חדשים של גלאי חומרי נפץ בעלי אחוז אזעקות שווא נמוך. דבר זה יקל מאוד על צוותי נמלי התעופה להשיג את התוצאות המדויקות להן הם זקוקים במהירות.

"הידע החדש הזה יוכל להוביל ליצירת מכשירים קטנים המבוססים על הסט הזה של מולקולות," אומר באהרינג. "עם מכשיר שכזה צוותי ביטחון בנמלי תעופה יוכלו (לדוגמה) לבחון אם יש מולקולות נפץ על או ליד תיק."