This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מתקפות סייבר המסבות נזק בקנה מידה גלובלי ממשיכות לצוץ מדי יום ביומו. ישנן אומות אשר מוכנות טוב יותר מאחרות להתמודד עם איומים אינטרנטיים מצד פושעים, טרוריסטים ואומות עוינות.

מומחי כריית מידע מאוניברסיטת מרילנד ומווירג'יניה-טק חיברו ספר בו מדורגות הפגיעויות של ארבעים וארבע מדינות למתקפות סייבר.

לפי Homeland Security News Wire, מחברי הספר ערכו מחקר בן שנתיים אשר ניתח יותר מעשרים מיליארד דיווחים המיוצרים אוטומטית אשר נאספו מארבע מיליון מכונות פר שנה ברחבי העולם. החוקרים ביססו את המדרג, בחלקו, על מספר המכונות אשר הותקפו במדינה מסוימת ועל מספר הפעמים שהותקפה כל מכונה. ארצות הברית דורגה במקום ה- 11 באבטחה, בעוד שמספר מדינות סקנדינביות (דנמרק, נורבגיה, ופינלנד) דורגו כבטוחות ביותר. סין, הודו, רוסיה, ערב הסעודית, ודרום קוריאה דורגו בין המדינות הפגיעות ביותר למתקפה.

הממצאים כוללים נתונים כלכליים ופדגוגיים אשר נאספו על ידי המרכז לממשל דיגיטלי בינלאומי באוניברסיטת מרילנד. החוקרים ריכזו את כל הנתונים על מנת לעזור בעיצוב המלצות למדיניות ספציפית עבור כל אחת מהמדינות הנחקרות, המלצות הכוללות השקעה אסטרטגית בחינוך, מחקר ושותפויות בין המגזר הציבורי לפרטי.

טרויאנים, ולאחריהם וירוסים ותולעים, היוו את האיומים העקרוניים למכונות בארה"ב. עם זאת, תוכנות מטעות (הכוונה לתוכנות אנטי-וירוס מזויפות ושירותי ניקוי כונן) רווחות הרבה יותר בארה"ב מאשר במדינות אחרות בעלות תל"ג דומה. התוצאות מצביעות על כך שמאמציה של ארה"ב להפחית את איומי הסייבר צריכים להתמקד בחינוך על מנת להכיר ולהימנע מתוכנות מזויפות.

בהקדמה לספר, כותב יצחק בן ישראל, חבר בסוכנות החלל הישראלית ולשעבר ראש מטה הסייבר הלאומי: "אנשים – אפילו מומחים – מחזיקים פעמים רבות בתפיסות שגויות בנוגע לפגיעות היחסית [למתקפות סייבר] של מדינות מסוימת. כותבי הספר הצליחו להפריך באופן אמפירי רבות מאותן אמונות מוטעות."