This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ארגון הטרור אשר הכריז על עצמו כמדינה האסלאמית (דאעש) נקשר ל- 75 מזימות טרור לפחות כנגד מדינות המערב, כאשר ארצות הברית היא המטרה העיקרית של הקבוצה, כך לפי דו"ח חדש שנכתב על ידי וועדת בית הנבחרים האמריקני בנושא ביטחון המולדת.

דו"ח הוועדה, אשר נקרא Terrorism Gone Viral,” חושף עלייה משמעותית במזימות טרור כנגד המערב במהלך השנים האחרונות. בשנת 2014 היו 19 מזימות אשר נקשרו בארגון דאעש כנגד המערב. בשנת 2015, מספר המזימות יותר מהוכפל ל- 48. מספר ה"הצלחות" הגבוה – יותר מארבעים אחוזים מסך המזימות יצאו לפועל – מצביע על כך שהקבוצה ככל הנראה תמשיך ליזום מתקפות תכופות על פני תיכנון מזימה לאורך טווח ארוך. יותר משליש ממזימות הטרור אשר נקשרו בדאעש כוונו כנגד ארצות הברית או נגד אינטרסים שלה מעבר לים. אותן מזימות כללו את הירי בסן-ברנרדינו בדצמבר 2015, אשר גרם ל- 14 הרוגים ופצועים רבים, כמו גם את ניסיון המתקפה בגארלנד, טקסס ומספר ניסיונות נוספים לבצע מתקפות על מקומות מזוהים בעיר ניו-יורק.

לפי אתר Homeland Security Today, מתקפות בהשראת דאעש כנגד המערב אינן רק גדלות במספרן, אלא גם הופכות לקטלניות יותר. במחצית השנייה של שנת 2014, נהרג בממוצע אדם אחד במתקפה שיצאה לפועל, זאת לעומת מחציתה הראשונה של שנת 2015, בה עלה ממוצע הנרצחים בכל מתקפה ל- 11.

הדו"ח גם ציין שגורמים אמריקניים רשמיים מודאגים יותר ויותר כי טרוריסטים "חומקים לאפלה" – הבעיה של ביטחון הציבור אשר נוצרת עקב חוסר היכולת של רשויות אכיפת החוק לעמוד בקצב ההתקדמות הטכנולוגית – דבר אשר מקשה עד מאוד למגר את מתקפות הטרור. מספר מקרים של מתקפות טרור אשר התפרסמו ברבים כללו תוקפים המקושרים לארגון דאעש אשר הצפינו את התקשורת שלהם או הפכו את הנתונים שלהם לבלתי נגישים לרשויות, ביניהם המתקפה בגארלנד ובפריז. במקרה של גארלנד, החשוד שלח וקיבל על פי החשדות 109 הודעות מוצפנות עם טרוריסט מוכר מעבר לים טרם ביצע את המתקפה, ובמקרה של פריז, התוקפים השתמשו לכאורה בתקשורת מוצפנת טרם הוציאו את המזימה לפועל.

עוד מגמה מדאיגה במיוחד היא שהקו הדק שעובר בין מזימות בהשראת דאעש לבין מזימות אשר מוצאות לפועל ישירות על ידי הארגון הופך למטושטש. לדוגמה, אדם יחיד יכול להתחיל תהליך של הקצנה-עצמית ולאחר מכן לקשור קשרים עם ארגון דאעש. מפגעים בודדים רבים, כך מתברר, לא באמת פועלים לבד לגמרי כאשר בדיעבד מתגלה שהיו להם קשרים לפעילי דאעש מעבר לים.