This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דו"ח אשר פורסם לאחרונה על ידי המחלקה לביטחון המולדת בארה"ב בנושא שהות בארה"ב בשנת 2015 לאחר תום הוויזה מציג כשלים עצומים באכיפה, כאשר 1,282 בני אדם ממדינות המוכרות על ידי ארה"ב כתומכות בפעילות טרור נשארו בה גם לאחר שפגה הוויזה הזמנית שלהם.

הדו"ח מראה כי מראשית חודש אוקטובר 2015 ועד תום חודש ספטמבר 2015, אנשים משלוש מדינות המוגדרות כתומכות בטרור לא עזבו את ארה"ב טרם פגה הוויזה שלהם: 278 מסודן, 440 מסוריה, ו- 564 מאיראן.

"המחלקה לביטחון המולדת מזהה אנשים ככאלו שנשארו גם לאחר שפגה הוויזה שלהם כאשר אין שום תיעוד יציאה מהארץ או שינוי בסטטוס שלהם טרם סוף תקופה אשרות השהייה שלהם," כך לפי הדו"ח.

הדו"ח מציין, תחת כותרת "זיהוי שהייה מאוחרת ופעולות בנושא" כי "המטרה היא לזהות, לאתר, להעמיד לדין כאשר אפשר, ולהסיר את אלו אשר נשארים יתר על המידה ומהווים איום ממשי או פוטנציאלי לביטחון הלאומי של ארצות הברית.

“[את המטרה הזו] אפשר להשיג הן בעזרת קריטריונים המתבססים על מודיעין רחב על פרטים אשר מציגים מאפיינים דומים לארגונים קיצוניים מוכרים ואנשים הפועלים בהם הן על ידי פעילות אשר מרכזת את חקירות אכיפת ההגירה והמכס על אותם פרטים אשר נתפסים כמהווים איום גבוה יותר לביטחון הלאומי."

ג'סיקה ווהן, ראש התכנית למחקרי מדיניות במרכז למחקר ההגירה, מציינת את הליקויים בדו"ח של המחלקה לביטחון המולדת בפוסט בלוג:

"המשרד הממשלתי לדין וחשבון מצא כי בשנים האחרונות רק שלושה אחוזים ממשאבי האכיפה של אכיפת ההגירה והמכס הוקצו לבעיית השהות המאוחרת, ורק מספק קטן (כ- 8,000) שוהים מאוחרים מגורשים בכל שנה, מתוך סך אוכלוסייה אשר מוערכת בין 4 ל- 5.5 מיליון שהיות מאוחרות בארצות הברית."

בעוד שהמחלקה לביטחון המולדת מציירת תמונה יפה מאוד, כאשר ההודעה לעיתונות מדווחות על "עזיבה של יותר מ- 99 אחוזים מהמבקרים שאינם מהגרים," המציאות היא שמיליוני מהגרים בלתי חוקיים שאינם רשומים כלל נמצאים כיום בארצות הברית.