This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש בכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) לצורך אבטחת גבולות, מעקב, ומבצעים הומניטריים יכולה לסייע לצבא מלטה ביכולות מעבר לאלו אשר מתאפשרות בשימוש בכוח מאויש בלבד, כך לפי מחקר על אסטרטגיית שימוש כטב"מים.

סטפאנו בסיליקו, חוקר באוניברסיטת ניוקאסל, חקר את השימוש בכטב"מים לצורך אבטחת גבולות. לפיו, על ידי הטמעת אסטרטגיית כטב"מים, כוחות הצבא של מדינת מלטה יהיו מסוגלים לשפר את האסטרטגיה הקיימת כמו גם להפיק תועלת מסיוע במבצעים.

כטב"ם פרדטור MQ-1B, אחד מהכטב"מים בהם נעשה השימוש הרב ביותר על ידי חיל האוויר של ארצות הברית, יכול להישאר באוויר משך עד 24 שעות, ולטוס בגובה מקסימלי של 25,000 רגל ובמהירות שיוט של 70 קשר."

רוב כלי הטיס של צבא מלטה הם מהירים בצורה משמעותית מכטב"ם הפרדטור, אך הסיבולת שלהם נמוכה ב- 84% מזה של הכטב"ם. "רוב המטוסים הצבאיים הבלתי מאוישים יכול לטוס משך כמעט 24 שעות עם אפשרות להחליף את הצוות (המפעיל) – דבר שמבטיח ריכוז גבוה יותר," ציין בסיליקו.

כלי טיס בלתי מאויש של חיל הים האמריקני הפך לכלי הבלתי מאויש הראשון אשר תודלק בהצלחה באוויר בחודש אפריל 2015, ופתח דרכים חדשות לכטב"מים להישאר באוויר למשך זמן רב יותר.

דבר זה, כך לפי בסיליקו, יכול לאפשר למדינות כמו מלטה – להן יכולות צבאיות מוגבלות יותר מאשר אלו של מדינות גדולות יותר – להוציא לפועל מבצעים מורכבים בקנה מידה גדול.

“טכנולוגיה מתקדמת שכזו, של כלי טיס בלתי מאוישים, אשר יכולים להישאר באוויר כמעט 24 שעות, סביר יותר שתוכל לאתר כלים ואנשים, ולקרוא לעזרה במקרה של הרס ספינה," אמר.

חילות האוויר והים של צבא מלטה יוכלו להתמודד עם שליחת כטב"מים למשימות, שכן "יש להם טייסים עם הידע הטכני והמבצעי להטיס כלים בלתי מאוישים, ,וצבא מלטה יוכל לשמור מסגרת היררכית דומה מאוד בהקשר הזה," אמר בסיליקו.