This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

 שימוש בכוח והתנהגות השוטרים ממשיכים להיות נושא מרכזי בתקשורת. מספר תקריות אשר עירבו שימוש משטרתי בכוח שהתברר כקטלני יצרו ביקורת מוגברת על התנהלות המשטרה ועל היחסים שבין המשטרה לקהילה על ידי התקשורת, מקבלי ההחלטות, קבוצות זכויות האזרח, והאקדמיה – דבר שהוביל לעניין לאומי במדינות רבות במצלמות גוף על מנת להגביר את השקיפות ואת רגש האחריות.

אתר Homeland Security News Wire מדווח כי בעוד שהשימוש במצלמות גוף על שוטרים על מנת להתייחס לנושאים הללו נתמך מאוד על ידי התקשורת, הממשלה, פעילים חברתיים, ומקבלי החלטות, אין עדויות מדעיות ממשיות התומכות או שוללות את הדיווחים על יעילותן של המצלמות לכאן או לכאן. האוניברסיטה פלורידה אטלנטיק מדווחת שמחקר ראשון במינו מדד את גישת המנהיגות של כוחות אכיפת החוק לשימוש במצלמות גוף, ופרסם את תוצאות המחקר בגיליון האחרון של American Journal of Criminal Justice.

נקודות מפתח במחקר מגלות כי:

 • חמישים אחוזים תומכים בשימוש במצלמות גוף בסוכנויות שלהם.
 • רק 21 אחוזים מסכימים או מסכימים מאוד עם הקביעה כי מצלמות גוף משפיעות על התנהגות השוטרים בזמן התפקיד. יותר מ- 58 אחוזים לא הביעו דעה.
 • כמעט חמישים אחוזים מסכימים שמצלמות גוף ישפיעו על החלטת השוטרים להשתמש בכוח בזמן מפגשם עם אזרחים.
 • כמעט חמישים אחוזים מאמינים כי מצלמות גוף ישפרו את התנהגות האזרחים בזמן אינטראקציה עם המשטרה.
 • כמעט שישים אחוזים מסכימים או מסכימים מאוד כי התקשורת תשתמש בנתונים ממצלמות הגוף על מנת להביך או לרדוף את המשטרה בערוצי התקשורת.
 • יותר משישים אחוזים מסכימים או מסכימים מאוד שהלחץ להוסיף מצלמות גוף לשוטרים מגיע מצד התקשורת.
 • שני שלישים מסכימים או מסכימים מאוד שהשימוש במצלמות גוף מקבל תמיכה רחבה מהציבור משום שהחברה אינה בוטחת במשטרה.
 • חמישים אחוז מסכימים או מסכימים מאוד שמצלמות גוף יגרמו להגברה בטענות על חפות מאנשים המואשמים בפשעים.
 • כמעט 63 אחוזים לא מאמינים שמצלמות גוף הן פלישה לפרטיות השוטר, אך חלוקים באם הן פלישה לפרטיות האזרחים.
 • כמעט חצי מסכימים או מסכימים מאוד שמצלמות גוף יכולות לשמש בכירים במשטרה "לדוג" ראיות המשמשות לנזיפות משמעותיות בשוטרים.
 • חמישים אחוזים מאמינים שהתחזוקה של מצלמות הגוף תיקח זמן אשר אמור היה לשמש לחובות השוטרים הרגילות.

"בעוד שהציבור אולי נלהב מהיתרונות הפוטנציאליים של מצלמות גוף בשימוש שוטרים, עד המחקר הזה לא היה ידוע כיצד המנהיגות של כוחות אכיפת החוק הרגישה בנוגע לשימוש בהן," אמר ג'ון אורטיז סמייקלה, חוקר ראשי במחקר וראש המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת פלורידה אטלנטיק. "חשבנו שהחוסר במחקרים אמפיריים בנושא זה הוא מעניין וזה הדבר שהניע אותנו לבצע את המחקר החשוב הזה."