This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כתבנו כבר בעבר על כך שסין בונה מערכת סגורה משלה של סמארטפונים (טלפונים ניידים חכמים) – מערכת הכוללת מערכות הפעלה מקומיות ואפילו שבבי עיבוד – על מנת להימנע מדלתות אחוריות אפשריות אשר הוטמעו במכשירים זרים על ידי סוכנויות ביון אמריקניות. מידע חדש מגלה כי חששותיהם של הסינים אינם מופרכים כלל. הסיכון, עם זאת, אינו מוכנס בשלב החומרה אלא דווקא ברמת השליטה המדהימה שיש לחברת גוגל על מכשירים עם מערכת ההפעלה אנדרואיד.

דו"ח שפורסם על ידי משרד התובע המחוזי בעיר ניו-יורק שבארה"ב על הצפנה ואבטחה במכשירי סמארטפונים מראה כי גוגל יכולה לפרוץ אל לפחות 74% מהתקני האנדרואיד – ואולי האחוז הוא גבוה עוד יותר.

היה ומתקבלת בקשה מרשויות אכיפת החוק, גוגל יכולה לעקוף את קוד האבטחה של המשתמש ולאפשר לחוקרים גישה למכשיר.

"חוקרי זיהוי פלילי יכולים לעקוף ססמאות של כמה מהמכשירים האלו בעזרת מגוון טכניקות פורנזיות," כך נכתב בדו"ח. "בסוגים אחרים של מכשירים אשר עושים שימוש במערכת הפעלה אנדרואיד, גוגל יכולה לאתחל את הססמאות כאשר החברה מקבלת צו חיפוש או צו המצווה עליהם לסייע לרשויות אכיפת החוק לדלות מידע מתוך מכשיר. תהליך זה יכול להתבצע על ידי גוגל מרחוק ומאפשר לחוקרי זיהוי פלילי לראות את תוכני ההתקן."

סמארטפונים אשר פועלים עם מערכת ההפעלה אנדרואיד 5.0 (שם קוד: Lollipop) או גרסה עדכנית יותר מאובטחים יותר כנגד פריצה אפשרית משום שהם עושים שימוש בהצפנה מלאה, כך לפי המסמך. בפועל, עם זאת, ההצפנה אינה תמיד דלוקה משום שהיא עלולה להפריע לתפקוד המכשיר.

השאלות האמיתיות העולות מגילויים אלו הן באילו יכולות אחרות מחזיקה גוגל מבלי ידיעתנו ואילו סיכונים הן מהוות במקרה שהן מתגלות על ידי גורמים עם כוונות קצת פחות נעלות מאלו של גוגל? כאשר חיינו הופכים לסובבים יותר ויותר סביב ההתקנים החכמים שלנו, כאשר כל חיינו מאוכסנים על גבי כרטיס הזיכרון בהם – מתקפה זדונית אשר תמצא דרך לנצל את היכולות הללו עלולה לזרוע הרס וחורבן בחיינו הדיגיטליים והפיזיים.