This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ביטחון מזון מהווה דאגה הולכת וגוברת וארגון הבריאות הבינלאומי טוען שכמעט שלושה רבעים מהמחלות המדבקות ניתנות להעברה בין חיות לבני אדם. המשרד האמריקני לביטחון לאומי החל לקבל פניות לעזור לסוכנות למצוא דרכים לגונן באופן טוב יותר על תעשיית החיות בחקלאות. דירקטוריון המדע והטכנולוגיה בסוכנות פתח את האתגר מטעם המכון לביטחון הביולוגי והחקלאי בסוף חודש ספטמבר. המכון, אשר נמצא כעת בבנייה בקנזס, ארה"ב, יכיל מעבדות ביולוגיות סגורות אשר יאפשרו לחוקרים לחקור מחלות אשר יכולות להסב נזק לחיות המשק ולבריאות הציבור. המכון עתיד להיפתח עוד שבע שנים, כך לפי בכירים במשרד לביטחון לאומי

הדירקטוריון יעניק פרס של עד 100,000 דולרים לשם עזרה בפיתוח או הטמעת רעיונות הקוראים לשיתופי פעולה וחדשנות וכן מגבירים את יכולת המכון לעבוד עם בעלי עניין בביטחון המזון.

בסמינר שנתי בינלאומי שנערך לאחרונה בקליפורניה, שיבחו המשתתפים מטעם הוועדה לביטחון מזון ואבטחת חקלאות  את המשרד לביטחון לאומי על שהשיקו את התחרות. הוועדה מחפשת לעבוד עם בכירי המשרד לשם תיאום אמצעי הביטחון בתעשייה וכן לפרוצדורות הסדרה.

"אנו תמיד שמחים ללמוד על יוזמות חדשות מצד הממשל הפדרלי לעודד ולהצמיח שותפויות בין המגזר הפרטי למגזר העסקי," אמר בריאן פורט, יושב ראש הוועדה.

הרשמות לתחרות נושאת הפרסים נדרשות לכלול הצעה עסקית רשומה ומפורטת המנסחת בבהירות הבנה של הפתרון ושל השפעתו על ידי מתן הצעות לשיתופי פעולה בעלי ערך, יצירתיים או המציעים מומחיות, חדשנות, כישרון או מתן הכשרה למערכת האקולוגית החדשנית.

להרשמה לניוזלטר.