This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סוכנות ההגנה האירופאית, ה-EDA, שכרה את שירותיה של חברת אינדרה (Indra) הספרדית במטרה שזו תפתח בעבורה מעבדות מחקר לאמצעי הגנה מפני מטעני חבלה מאולתרים בהם עושים שימוש ארגוני הטרור השונים. עבודת המחקר תתמקד באיסוף מידע אודות הטכניקות והטקטיקות בהן משתמשים ארגוני הטרור בפעילויות התקיפה שלהם. ישנה חשיבות מכרעת לחקר מטעני החבלה המאולתרים שכן הם הגורם העיקרי ממנו נהרגים חיילים ואזרחים במבצעים צבאיים בינלאומיים.

הסכום הכולל אשר בכוונתה של הסוכנות האירופאית להשקיע בפרויקט הנו כ-4 מיליון אירו, כאשר בתחילה הוקצו מתוכם 2.2 מיליון אירו בכדי להקים את המעבדה הראשונה. כל מעבדה תהווה מכלול של 13 מכולות הניתנות להתאמה, כל אחת לפי העבודה הנעשית בה ויהיה אפשרי לשנע אותן ממקום למקום. יכולת השינוע של שלוש-עשרה המכולות תעניק לחוקרי המטענים אפשרות להגיע עם כלל המכשור הנדרש להם לבצע מחקר של זירת האירוע ולאסוף דגימות של שיירים כימיים, ביולוגיים, רדיולוגיים, גרעיניים ואמצעי חבלה קונבנציונאליים בהם עשו שימוש המחבלים. זאת ועוד, המכולות תוכלנה גם לאסוף מידע בזירת הפיגוע אודות אמצעי הפעלה אלקטרוניים, באם עשו בהם הטרוריסטים שימוש. בעזרת המעבדות יוכלו חוקרי זירות המטענים לבצע אנליזה ממוחשבת תוך השוואה עם מידע שנאסף בזירות אחרות, ובכך יהיה אפשרי לזהות דפוס פעולה מסויים ולהפיק תובנות להתמודדות עתידית עם איום מעין זה.

אין זו הפעם הראשונה בה אינדרה זוכה במכרז לייצור מעבדות מחקר של זירות מטענים מאולתרים. גרסה קודמת של הפרויקט שימשה רבות בין השנים 2011 ו- 2014 את הכוחות הבינלאומיים הלוחמים באפגניסטן. במסגרת טווח זמן זה, המעבדה וחוקריה ביצעו ניתוח של מעל לשלוש מאות זירות מטענים שונות בכל חודש.

להרשמה לניוזלטר.