This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רוסיה מתכוננת להציג רובוט לחימה באירוע שיערך בקמצ'טקה ב – 26 ביולי לציון יום הכוחות הימיים של רוסיה. הרובוט מתוכנת להעניק גיבוי כוח ירי במבצעי אנטי-טרור הנערכים כנגד מסתננים, כך דיווחה הדוברות של הצי הפסיפי. מערכת התקיפה הרובוטית תוצג בשיתוף עם יחידות עלית צבאיות על מנת להדגים את יכולותיה כנגד אויב דמה.

הפלטפורמה הרובוטית לתקיפה הוצגה לראשונה בקיץ שעבר בתרגילים צבאיים של צבא רוסיה בעיר קליניניגרד. המערכת מצוידת עם משגר רימונים ורובי קלצ'ניקוב. בנוסף לאלו, לפלטפורמה גם חיישני רדיו וחיישנים אלקטרו-אופטיים לסיור המאפשרים לה לפעול ללא קושי גם בשעת לילה.

המכון הטכנולוגי למחקר מדעים מתקדמים באיבז'סק, רוסיה – אשר פיתחו את רובוט התקיפה אשר יוצג – צוטטו בידיעה שפורסמה החודש שהפלטפורמה יכולה לשמש גם ככלי לאיסוף מודיעין, לאיתור וחיסול מטרות נייחות וניידות, לשם גיבוי בנשק, לסיורי שמירה וכן לשם שמירה על אתרים חשובים.

בנוסף לכך, ייערך גם מפגן ימי באירוע אשר יכלול 15 ספינות קרב וכלי עזר ימיים השייכים לצבא קמצ'טקה.

הירשמו לניוזלטר שלנו.