This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

800px-Aviation_Repair_Technologies_aircraft_repair_hangarחברת איזי-ג'ט השתמשה במזל"ט אוטומטי על מנת לערוך בדיקות בטיחות על אחד מכלי הטיס שלה בפעם הראשונה. המזל"ט, שתוכנת מראש, ריחף מסביב לכלי הטיס בהאנגר בנמל התעופה לוטון לשם בדיקת של הטכנולוגיה החדשה שהחברה מקווה להוציא לפועל כבר ב2016.

החברה אומרת שהטכנולוגיה יכולה לעזור לצמצם את כמות הזמן בו כלי טיס מוצא מכלל פעולה בעוד שהוא נבדק לכשלים וסכנות בטיחותיות. מהנדסים משתמשים במזל"טים לסרוק אווירית את כלי הטיס לסימנים של פגיעה העלולים להפוך אותו מסוכן לטיסה. חיישנים על המזל"ט מאפשרים לו לטוס מסביב לכלי הטיס באופן אוטומטי ולצלם תמונות במצלמות ברזולוציה גבוהה הנשלחות למהנדסים על הקרקע.

בהקשר לבדיקות הלא-מאוישות אמר איאן דייויס, המהנדס הראשי של חברת איזי-ג'ט: "בטיחות היא העדיפות העליונה שלנו וכל הטכנולוגיות החדשות ישמשו את המהנדסים וצוותי הקרקע המנוסים על מנת לוודא שהשיא הבטיחותי של החברה יישמר. "אנחנו בטוחים שיש לנו פיתרון מנצח איך לבחון כלי טיס גדול באופן המהיר ביותר".

קרולין מק'קאל, מנהלת בכירה באיזי-ג'ט, אמרה: "עשינו צעדים גדולים בעבודה על טכנולוגיית מזל"טים עם הניסוי המוצלח של בדיקה אוטומטית של כלי הטיס שלנו על ידי מזל"ט אוטומטי. כל העבודה הזו מכוונת להגביר את הביטחון בכלי הטייס שלנו וכך לשפר את חווית הנוסעים."