This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לאחר שנים של פעילות בלתי רשמית באתרי הרשתות החברתיות בפרט ובאינטרנט בכלל, U.S. SOCOM , פיקוד הכוחות המיוחדים של ארה"ב (Special Operations Command) מבצעי הניטור, לעיתים גם הסיכול, של חשודי טרור, הופכים לדרכי פעולה רשמיים יותר. כך עולה מדיונים בוועדות שונות של בית הנבחרים. הפיקוד ישתמש בתוכנות מחשב ייעודיות כדי לפעול ברשתות החברתיות ביתר יעילות וכדי לאמן את הסד"כ שלו כיצד להתמודד עם המידע שיצטבר.

על פי דיווח של Strategy Page, עליית המדרגה בפעילות תתבסס על ניצול האוריינות התרבותית והלשונית של צוותי הכוחות המיוחדים העוסקים בהערכת איומי טרור. מדובר בכוח המהווה את אחד מן הריכוזים הגדולים ביותר של מומחי לוחמה בטרור (לוט"ר) המעורים היטב במרחבים, בתרבויות ובשפות בהם מתרכזת מרבית פעילות הטרור האסלאמי.

חיילים אלה השקיעו שנים מחייהם בלימוד התחום ובמיטוב יכולותיהם לפעול בקרב החשודים וסביבה זו. זאת, בנוסף להכשרתם הקרבית. במסגרת תפקידיהם, הם מעניקים מניסיונם ומתובנותיהם ומכשירים כוחות מיוחדים בשפות שרכזו. ידוע כי סוכנות הביון המרכזית, ה-CIA, רואה בכוחות המיוחדים מאגר ראשון במעלה הן למומחים המספקים ניתוח מעולה והן פעילי שטח.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

אתרי המדיה החברתית ושלל אתרים מהווים זה מכבר מקור מידע חשוב ומרכזי עבור גופי המודיעין וגורמי האכיפה למיניהם. יש בכך משום אירוניה, שכן אתרים כגון פייסבוק וטוויטר מהווים בה במידה זרזים למהפיכה ולשינוי חברתי. על אף תרומתם לערעור משטרים, הם מהווים גם אמצעי לניטור פעילות בלתי חוקית ולמניעתה.

מומחים ללוחמה בטרור (לוט"ר) אמרו ל-i-HLS כי ליוזמה עשויות להיות השלכות בתוככי דיקטטורות בהן המשטרה וגורמי מודיעין עוסקים באיסוף מידע ואמונים על כלי ניתוח (אשר פותחו במקורם למטרות שיווק באינטרנט) לשם מציאת אנשים ופעילי מחאה המורדים בממשלה. אף אם משתמשי פייסבוק, למשל, משתמשים באמצעים שונים, כגון קודים ושמות בדויים, כדי להסוות את זהותם, הסריקות והניתוח מסוגלים לחשוף אותה.

תעבורת המסרים בטוויטר משמשת אף היא לניתוח המספק מידע שימושי אודות המשתמשים: זהותם, מה הם עושים והיכן הם נמצאים. אתרי הרשתות החברתיות משמשים כידוע לארגון קבוצות, הפצת מידע וגיוס. ארגוני טרור אסלאמיים מקפידים לייעץ לחבריהם להימנע מהן, אולם קשה ביותר לאכוף זאת. מדובר באתרים שתוכנתו כך שקשה לעמוד בפניהם. הם אף עונים על צורך ומתגלים כשימושיים, במיוחד עבור אנשים צעירים. עבור אותם מהפכנים צעירים, מדובר במשיכה קטלנית של ממש.