This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Kurdish Peshmerga female fighters

ככל שכוחות דאע"ש, ארגון המדינה האסלאמית, התקדמו בצפון עיראק, הם רכשו לעצמם 'מוניטין' כמבצעי מעשים אכזריים ומתועבים נגד נשים. כך למשל, נשים מקרב המיעוט היזידי נחטפו ואולצו לשמש שפחות מין של לוחמי דאע"ש. אולם לפנינו כוח של נשים שאינן חושבות להימלט מפי הארגון, אלא מתכוננות ומתאמנות לקראתו עם רובי קלשניקוב.

נעים להכיר: גדוד הפשמרגה (Peshmerga) השני, המושתת כולו על לוחמות. מדובר בחיילות קו קדמי. חלקן לוחמות ותיקות בעלות ניסיון קרבי של שנים. כולן להוטות להילחם נגד דאע"ש.

על פי דיווח של ijreview, מאות אמהות, אחיות ובנות הצטיידו בנשק והקדישו עצמן להגנה על האוכלוסייה הכורדית מפני האיום הגובר של ארגון המדינה האסלאמית. הן ידועות כגדוד הפשמרגה השני. כוח זה מונה כחמש מאות וחמישים לוחמות. המפקדת היא קולונל נאהידה אחמד ראשיד (Nahida Ahmad Rashid).

חיילות אלה טרם התמודדו עם כוחות דאע"ש מאז שאלו השתלטו על האיזורים שהיו נתונים לשליטת הכורדים במרחב של צפון עיראק. ברם, הן עורכות תרגילים יסודיים ורחבי היקף ומתאמנות היטב בחום הנורא של סולימאנייה (Sulaymaniyah). זאת, כהכנה לקרבות המצפים להן מול דאע"ש.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

ארגון המדינה האסלאמית, המסרב להעניק לנשים זכויות בסיסיות, צפוי לקרבות קשים ביותר מול נשים אלו, העשויות ללא חת. אירוניה רבה גלומה בתבוסה אפשרית של דאע"ש מידיהן של הלוחמות הכורדיות הללו. ההערכה היא שצפוי לארגון עימות קשה באם ינסו כוחות לסקול אותן למוות.

פעילה בקרב תנועת הנשים הכורדיות סיפרה ל-New York Times כי "לוחמי דאע"ש חוששים מן הלוחמות האלה, שכן אם הם ייהרגו בידי נשים, הם לא יעלו לגן עדן." הגם שנשים כורדיות מעורבות במאבק מזויין זה עשרות בשנים, תשומת הלב לה הן זוכות עתה היא עניין שעד לאחרונה איש לא היה מעלה בדתו.

בה בשעה, מבקרי התופעה מאשימים את ההנהגה הכורדית בניצול נשים אלה למטרות של יחסי ציבור. זאת, בניסיון לזכות בתמיכה בקרב דעת הקהל המערבית. בעוד שאמנם יש גרעין של אמת בטענות אלה, אותם המבקרים אינם מבינים כי בקרב העם הכורדי רווחות תרבויות פוליטיות שונות. הפזורה הכורדית משתרעת על פני סוריה, עיראק, טורקיה ואיראן. אותם המבקרים את ההנהגה הכודרית מתעלמים מכן שנשים כורדיות לוחמות מהוות חלק מן המאבק הלאומי של העם הכורדי זה עשורים רבים, מבלי שמישהו טרח לשים לכך לב.