This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

XM25 Grenade Launcher
XM25 Grenade Launcher

אמל"ח נוסף ליחידות המתמחות בלוחמה בטרור (לוט"ר) – מטול רימונים בהדף. נשק זה מתאים למגוון מתארים מורכבים.

מדובר במטול רימונים מדגם XM25. הכלי פותח בשנים האחרונות והופעל לראשונה על ידי חיילים בצבא ארה"ב במלחמה באפגניסטן בשנת 2010. ברם, אף כי הוא היה מיועד להיכנס לשירות פעיל בקרב כוחות ארה"ב, סדרת תקלות מחד וקשיים תקציביים מאידך העלו ספקות באשר ללוח הזמנים המתוכנן.

המטול מסוגל לירות רימוני 25 מ"מ המיועדים להתפוצץ באוויר או בסמוך למטרה. לכלי זה מגלה טווח מבוסס לייזר המשמש לקביעת המרחק מן המטרה. המפעיל מסוגל לאכן את מרחק ההתפוצצות עד כדי שלושה מטר לערך קדימה או קרוב יותר. המטול משנה את המרחק באופן אוטומטי עוד בתוך המיכל המאחסן את הרימונים בטרם הירי. כמו כן, המטול עוקב אחר המרחק ומנטר אותו על פי מספר הסיבובים של הרימון באוויר בטרם הוא מתפוצץ במרחק הנכון. זאת, כדי להגיע לאפקט המיטבי.

מאפיינים אלו הופכים את מטול הרימונים מדגם XM25 ליעיל יותר לעומת מטולים קיימים. זאת, במיוחד בכל האמור בפגיעה במטרות מוסוות או חפורות בעומק הקרקע.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

המערכת, אשר פותחה על יחיד חברת Alliant Techsystems and Heckler & Koch, כוללת מערכת הרכשה ובקרת אש אשר פותחה על ידי חברת L-3 IOS Brashear.

למטול הרימונים מדגם XM25 טווח דיוק אפקטיבי של 600 מטר. כמו כן, הטווח המירבי שלו עומד על כשבע מאות מטר. זאת, לעומת מטול הרימונים מדגם M203 – שהוא בעל טווח אפקטיבי של 150מטר וטווח מרבי של 350 מטר.

ניסויים שנערכו העלו כי ירי ממטול הרימונים מדגם XM25 מגיע לשיעור יעילות הגבוה פי שלושה לעומת מטולים קיימים. לדברי החברה המפתחת והיצרנית, כאמור Alliant Techsystems, ניתן אף לחמש את המטול בכדורים בעלי ראש נפץ קטן יותר ולירות אותם. שימוש זה מתאים להשגת אפקט הלם. כלומר, כאשר מבקשים לשתק את היריב ולא להרגו.

צבא ארה"ב שוקד כיום על SAGM – מטול רימונים אוטונומי (airburst Small Arms Grenade Munitions). מטול עתידי זה, המבוסס אף הוא על הדף, מסוגל לשגר רימוני 40 מ"מ. המערכת מיועדת לשמש כאמל"ח נלווה למטול XM25.