This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טנקים טורקיים בקרבת קובאני
טנקים טורקיים בקרבת קובאני

למרות העמדה השנויה במחלוקת שטורקיה אימצה ביחס למאבק בארגון המדינה האסלאמית (דאע"ש), חברות אמריקאיות מגבירות את שיתוף הפעולה העסקי עם חברות במדינה.

"ממשלת טורקיה מוטרדת יותר ביחס לאופוזיציה הכורדית מאשר הלחימה נגד ארגון המדינה האסלאמית." כך מסר לאחרונה מנהל המודיעין הלאומי (National Intelligence) ג'יימס קלאפר (James Clapper). "אני סבור כי לטורקיה סדרי עדיפות אחרים ותחומי עניין שונים," אמר קלאפר לוועדת הכוחות המזויינים של הסנאט (Senate Armed Services Committee).

על פי דיווח של השבועון ניוזוויק, כאשר נשאל קלאפר האם אנקרה צפויה לנקוט עמדה פעילה יותר ביחס לדאע"ש, השיב קלאפר כי מעייניה של טורקיה נתונים למצבה הכלכלי ולגורמים הכורדים המתנגדים לה מאשר לנושא המאבק בארגון המדינה האסלאמית.

טורקיה, חברה חשובה בברית נאט"ו, חתמה לאחרונה על הסכם עם ארה"ב לפי כוחות "מתונים" של מורדים במשטר אסאד יאומנו בשטחה ויצויידו בתחומיה. ברם, אנקרה נתונה תחת ביקורת גוברת והולכת על כך שהיא מעלימה עין מפעילות דאע"ש. טורקיה אף הואשמה בכך שיהא מאפשרת לפעילי הארגון לפעול בשטחה ולהבריח דרכה מתנדבים אל סוריה ולהעביר באמצעותה סחורות ונפט מסוריה החוצה.

Incirlikההסכם עליו חתמו הטורקים עשוי לנבוע אף מרצונם לאזן, ולוא במידת מה, את הביקורת האמריקאית על סירובם לאפשר שימוש בשדה התעופה אינצ'רליק לצורך גיחות ההפצה נגד כוחות דאע"ש. סירוב זה כופה על המפציצים האמריקאים וכלי הטיס האחרים בשימושה (הנפרסים למשימות ביון ואיסוף מודיעין) להמריא מן המפרץ הפרסי, כורח המאריך את משך המשימות שלהם ומסבך אותן.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

קלאפר הסביר כי אקלים 'אוהד' ביחס לדאע"ש מאפשר למגוייסי הארגון ומתנדביו להגיע לסוריה ולעיראק דרך טורקיה. ברם, הוא נמנע מלהתייחס לחוסר נכונותה של טורקיה להתערב בסכסוך.

טורקיה חוששת כי המדינה הכורדית העצמאית ההולכת ומתגבשת באזור צפון עיראק, תמשוך אליה כורדים החיים כיום בתחומיה שלה, נוסף על סוריה. הטורקים תופשים זאת כאיום על שלמותה הטריטוריאלית של ארצם.

על אף הביקורת בארה"ב, חברות אמריקאיות ממשיכות לקדם את עסקיהן בטורקיה. לאחרונה חתמו חברת הענק הביטחונית Aselsan וחברת האניוול (Honeywell) מארה"ב על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עתידי. כך, על פי הודעה שמסרה החברה הטורקית.

בהודעה נאמר כי ההסכם מתווה מסגרת לשיתוף פעולה בתחום מוצרי האוויוניקה, הן לשימושים אזרחיים והן לשימושים צבאיים. "על מנת להבטיח כי שיתוף הפעולה בין שתי החברות יוכל להתקדם ביעילות, מסכימים שני הצדדים ביניהם על הקמת וועדת היגוי משותפת אשר תבטיח פגישות סדירות וקבוצות עבודה ייעודיות לשם הוצאת תוכניותיהן לשיתוף פעולה אל הפועל," לשון ההודעה.

חברת Aselsan מסרה כי עסקיה מתמקדים כיום ב-'מחקר ופיתוח מתקדם בתחומים טכנולוגיים'. החברה, הרשומה בבורסה של איסטנבול, מתמחה בתחום התקשורת הצבאית וביישומיה בקרב כוחות אוויר, ים ויבשה.