This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אילוסטרציה
אילוסטרציה

מחקר: אימונים וירטואליים חוסכים מיליונים

עריכת תרגילים ואימונים במסגרת סימולטורים, כלומר באופן וירטאולי, עשויה להביא לחיסכון הנאמד בסכום של 1.7 מיליארד דולר על פני חמש שנים. כך, על פי מחקר שנערך על ידי המועצה לעסקים של ממשלת ארה"ב (U.S Government Business Council).

על פי דיווח של C4ISR&Networks, המחקר הוזמן על ידי יצרנית הסימולטורים רוקוול קולינס (Rockwell Collins) ובוצע לבקשתה. המחקר, אשר נערך בקרב 310 עובדים ועובדות אזרחיים של משרד ההגנה, העלה כי "קיים חוסר אמון נרחב וכללי בשיטת האימונים הקיימת. באופן כללי, רווחת הסברה כי האימונים כיום אינם מספקים את רמת המוכנות הנדרשת."

כמו כן נקבע בדו"ח, כי רק עשרים ושלושה אחוז מכלל המשתתפים רוחשים אמון ברמת האימונים הנוכחית, וסבורים כי היא עונה על דרישות המוכנות." המחקר הוסיף כי "פחות משליש (עשרים ושמונה אחוז) מכלל המשתתפים בטוחים כי רמות האימונים הנוכחיות בשטח עונות על הצרכים המבצעיים."

להלן ממצאים נוספים שעלו מתוך הסקר:

חיל האוויר של ארה"ב (USAF) עשוי לחסוך סך של 1.7 מיליארד דולר בהוצאות שלו על פרוייקטים הקשורים באימונים, תרגילים והכשרה. זאת, בין שנת הכספים 2012 לשנת הכספים 2016 – על ידי הסטת המשאבים מאימוני טיסה 'חיים' לאימוני טיסה וירטואליים.

הצי האמריקאי צופה כי הוא יצליח לחסוך סך של 119 מיליון דולר מדי שנה, החל בשנת 2020. זאת, על ידי הגברת האימונים הוירטואליים בשני דגמים של כלי טיס בלבד.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

ההפחתה בעלויות צויינה על ידי כ-57 אחוז מכלל המשתתפים כיתרון משמעותי של השילוב בין אימונים 'חיים' לבין אימונים וירטואליים.

כ-85 אחוז מכלל המשתתפים בסקר אמרו כי שילוב של אימונים 'חיים' ואימונים וירטואליים, בדומה למה שמכונה VLC, אימונים וירטואליים וקונסטרוקטיביים (Virtual and Constructive), יפחית את העלויות הכרוכות בלפחות סוג אחד של הכשרה מתוך ארבעה סוגי אימונים.

כ-שישים ושבעה אחוז מן הנשאלים ענו כי הדור הבא של חיילים ילמדו באופן טוב יותר באמצעות שימוש במולטימדיה במסגרת האימונים.

קצת יותר ממחצית המשתתפים (51 אחוז) סבורים כי השילוב בין אימונים 'אמיתיים' ואימונים וירטואליים לסייע לכוחות להגיע ליכולת משימתית בין-זרועית ולפעול במספר זירות במקביל, כלומר באוויר, ביבשה, בים, בחלל ואך לנהל לוחמה קיברנטית.

כ-53% מכלל הנשאלים אמרו כי השילוב בין אימונים וירטואליים ו-'חיים' יגביר את רמת בטיחות המשימה באופן מסויים עד משמעותי. כ-83 אחוז סבורים כי מדובר בשיעור מסויים של שיפור.

אימונים בהדמיה הפכו חשובים בשנים האחרונות. זאת, בשעה שתקציביהם של צבאות שונים בעולם כולו עוברים קיצוצים, המחייבים אותם לצמצם באימונים ובתרגילים "על רטוב". הקורבן הראשון לקיצוצים היא על פי רוב ההקצאה לשעות טיסה. אימונים 'חיים' נחשבים יקרים שכן העלויות כרוכות בהוצאות כבדות על דלק ולוגיסטיקה. יתר על כן, האימונים סובלים מתנאים של מזג אוויר קיצוני.