This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

iHLSTV_650x90 (1)

הרשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

במהדורה שבועית זו (24 בפברואר 2015):

  • מערכת ישראלית מיירטת נתונים המאוחסנים בענן
  • חיל הנחתים של ארה"ב רוצה טנק בלתי מאוייש
  • מתקפה אחת של מניעת שירות עלולה לעלות 400 אלף דולר
  • איסלאם וטרור: ויכוח עקר
  • חמאס משתקם במהירות