This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

IAI's Heron-1 UAS

מערכת חדשה תעסוק באיסוף נתונים עבור כלי הטיס הבלתי מאויישים (כטב"מים) של חיל האוויר (חה"א). מגוון המערכות הבלתי מאויישות הטסות בשמי ישראל ושכנותיה הביא להופעתה של דרישה מבצעית חדשה בצה"ל בכלל ובחיל האוויר בפרט.

שיתוף הפעולה בין התעשייה האווירית (תע"א), ובמיוחד כטב"מ Heron 1 בפיתוחה ומתוצרתה, לבין חברת אלביט, ובמיוחד כטב"מ Hermes-450 בפיתוחה וייצורה, הביא את חה"א לפתח מערכת חדשה לניטור נתונים ואיסופם. המערכת תסייע לחיל בפריסת שתי מערכות אוויריות בלתי מאויישות אלה ובשימוש בהן באופן מיטבי.

מקור בחיל האוויר מסר ל-i-HLS כי מערכת העקיבה (tracking) החדשה תהיה מבצעית בקרוב.

המערכת המתקדמת מסוגלת להפיק מגוון רחב ביותר של נתונים, החל במהירות טיסה ורום טיסה, תנאי מזג אוויר, נתיב הטיסה, שיטות הפעלה והוראות לביטול משימות.

המאפיין החדש המוביל של המערכת הוא יכולתה לנתח את הנתונים הנאספים ממגוון טיסות. זאת בניגוד למצב עד כה, במסגרתו התאפשר ניתוח הנתונים הנאספים מכל טיסה בנפרד.

הכמויות העצומות של המידע שהמערכת החדשה מסוגלת לעבד, יאפשרו לחיל האוויר להגיע לרמות חסרות תקדים של עקיבה במסגרת משימות הכטב"מים שהוא מפעיל. כמו כן יאפשרו הנתונים הרבים לשפר עוד יותר את רמות התחזוקה של הכלים.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

AUS&R2015_728x90

Elbit System's ERMES-900
Elbit System's HERMES-900

יתר על כן, הנתונים, אשר ייאספו במסגרת סדרה של טיסות רבות, יאפשרו לחיל האוויר ולאנליסטים שלו לקבל נתונים קריטיים אודות תקלות והפרות של נוהלי בטיחות טיסה.

במהלך הפעילות האחרונה במסגרת מבצע "צוק איתן" ברצועת עזה, ביצעו שני הכטב"מים, ה- Heron 1וה- Hermes-450, מספר רב ביותר של טיסות ויצאו למה שהוגדר "כמות עצומה" של גיחות. מרביתן התקיימו בעת ובעונה אחת, ואף באותה זירת פעילות. על פי מקור של i-HLS בחיל האוויר, סמיכות הפעילות של שתי המערכות הן מבחינת התזמון והן מבחינה גיאוגרפית, הציף צורך קיים, ויצר דרישה דחופה לנטר את שני סוגי הכלים בעת ובעונה אחת. מכאן היתה הדרך קצרה עבור חיל האוויר למציאת דרך בה יתאפשר להציג את המידע באופן אשר יהפוך את הפקת הנתונים והמסקנות המבצעיות הנוספות לאפשרית, או יקל על כך.

הניסיון שנצבר מהפעלת המערכת, והניסיון שעוד ייאסף, יסייע לחיל האוויר בגיבוש מסד הנתונים הדרוש לו על מנת להחליט האם לפרוס את המערכת החדשה בפועל, באופן מבצעי מקיף, במסגרת הפעלת מערכותיו האוויריות הבלתי מאויישות האחרות. מדובר במערכות כגון Heron TP מתוצרת תע"א וכן מערכת Hermes-900 מתוצרת אלביט.