This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

U.K. is getting ready for terrorists using weaponized Ebola virus

האיום הנשקף מפני שימוש בחומר לחימה ביולוגי (חלב"ג) המבוסס על נגיף האבולה על ידי מפגעים בהחלט נשקל ברצינות בבריטניה. בשיאו של משבר מגיפת האבולה במערב אפריקה בשנה שעברה, מומחי צבא בריטיים התבקשו לבחון עד כמה האיום אמיתי. כלומר, באיזו מידה אמנם ניתן להפוך את נגיף האבולה לנשק ביולוגי- ואם כן, מהי עוצמת האיום הגלום בכך.

על פי דיווח של HomeLand Security News Wire, הדו"ח שחיברו המומחים לבקשת משרד ההגנה הבריטי הושלם כבר בחודש אוקטובר בשנה שעברה, אולם רק לאחרונה שוחררה גרסה מאד חלקית שלו לפרסום. הדו"ח מזהה שלושה תרחישים אפשריים במסגרתם מפגעים ישתמשו בנגיף האבולה כנשק במסגרת פיגוע טרור (ביו-טרור: bioterrorism).

היומון הבריטי גארדיין (The Guardian) מדווח כי על פרטי התרחיש הראשון הוטל איפול כמעט מוחלט. הדברים אמורים גם לגבי פרטי התרחיש השני, המתואר כסבוך ומורכב ביותר. מדובר במשימה קשה מאד לביצוע על ידי גורם טרור שאינו מדינתי.

כמו כן מוסיף הדו"ח, כי "ברור שישנם מכשולים מעשיים הקשורים בתרחיש זה, שהם כשלעצמם אינם בלתי ניתנים לפתרון. ברם, מכלול הקשיים גם יחד מציב קושי בדרגה גבוהה מאד של מורכבות, המעיב על ביצוע מוצלח של מתקפת טרור באמצעות נגיף האבולה."

גם מרבית פרטי התרחיש השלישי נותרו חסויים. אף לגבי תרחיש זה נמסר כי מדובר במשימה "מאתגרת מאד מבחינה טכנית."

מסמך ההנחיות הוכן במעבדת המחקר בתחומי טכנולוגיית הגנה ומדעים במשרד ההגנה הבריטי בשעה שהחששות מפני התפשטות מגיפת האבולה במערב אפריקה היו בשיאן. כמו כן נשקלה באותה עת מדיניות של הטלת בדיקות מחייבות לכל הנוסעים העוברים בשדות התעופה בבריטניה.

כמו כן מציין הדיווח ב-Guardian כי לא ברור מי ביקש להכין את הדו"ח. הסברה קובעת שהדו"ח הוכן בהזמנת גורם בכיר בשירות הציבורי או בהזמנת אחד השרים המופקדים על תחומים שונים במסגרת משרד ההגנה.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

הדיווח בגארדיין קובע עם זאת, כי הדו"ח הוזמן בעקבות שיחת טלפון שהתמקדה ביכולתו של גורם לא-מדינתי לנצל את מגיפת האבולה במערב אפריקה לשם ביו-טרור."

משרד ההגנה הבריטי שחרר את הדו"ח לפרסום רק בעקבות עתירה של הארגון לחופש המידע. ברם, המשרד ניצל מספר סייגים בחוק חופש המידע הבריטי כדי לקצץ את הגרסא הבלתי מסווגת באופן משמעותי. הפרטים שקוצצו כוללים גם את הנסיבות בהם הדו"ח הוזמן. זאת, אליבא דמשרד ההגנה, כדי למנוע פגיעה בבטחון הציבור מחד ומאידך, ביכולות של הכוחות הבריטיים וביעילות פעולותיהם.

ג'ניפר קול (Jennifer Cole), חוקרת עמיתה במכון המלכותי המאוחד למחקרי הגנה וביטחון (Royal United Services Institute for Defense and Security Studies), גוף מחקר השייך למשרד ההגנה הבריטי, אמרה כי היא אינה מופתעת מכך שהדו"ח הוכן. "בעבר, בריטניה וארה"ב עסקו בפעילות מחקרית ממושכת אשר התמקדה במחלות מדבקות," אמרה קול. "העובדה שהחיסונים לאבולה נמצאים בשלבי פיתוח כה מתקדמים היא, בין היתר, פועל יוצא מן החששות של ארה"ב כי נגיף האבולה ישמש בסיס לנשק ביולוגי."

למרבה הטרגדיה, התפרצותה של מגיפת האבולה במערב אפריקה מהווה תזכורת כואבת למצבה הרעוע של תשתית הבריאות במדינות עניות. זוהי אף תזכורת להשפעה המוגבלת בעליל של נהלי הבריאות הגלובליים. יש בכך משום נחמה פורתא בלבד, אולם מרבים התרופות הניסיוניות שפותחו על מנת לסייע בבלימת אבולה מזכירים לנו את היתרונות הגלומים במחקרי הגנה ביולוגיים הנערכים בגופי מחקר צבאיים ואזרחיים כאחד. המחקר והפיתוח בתחום זה מבקש לצמצם את הנזק העלול להיגרם מחלב"ג.

בשעתו, בית המועצות ביצעה מחקרים אודות נגיף האבולה במטרה להופכו לנשק. מדובר בתקופת המלחמה הקרה. בסופו של דבר, ברה"מ לא ייצרה את וירוס האבולה בהיקף של חלב"ג. תחת זאת, היא התמקדה בייצור פתוגנים של אבעבועות שחורות וחלב"ג נוספים.