This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Dominator MALE UAV System

החברות הביטחוניות הישראליות המייצרות מערכות בלתי מאויישות מגיבות היטב לביקוש הגובר למוצרים אלה. כך, למשל, התעשיה האווירית (תע"א) מזה ואלביט מזה כבר משווקות מערכות אוטונומיות וכלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים).

הדברים אמורים גם לגבי ספקים בטחוניים קטנים יותר, אשר נערכים לענות על הביקוש הער. חברת Aeronautics משווקת את כטב"מ דומינייטור XP (Dominator XP) כפלטפורמה מוטסת בלתי מאויישת המתאימה גם למשימות ימיות.

לאחרונה הודיעה החברה הישראלית על אספקת חבילה אחת של כטב"מ זה למקסיקו. המערכת מיועדת לגופי האכיפה במדינה זו. מועד האספקה הצפוי: עד תום שנה זו.

כטב"מ הותאם כך שיעמוד בדרישות הנגזרות מן ה-MTCR, האמנה לאי הפצת טכנולוגיית טילים (Missile Technology Control Regime).

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

AUS&R2015_728x90

כיום מופעלת יחידה אחד של כטב"מ דומינייטור XP על ידי CAE, יצרן קנדי של סימולטורים לטיסה (Canadian Aviation Electronics). זאת, במסגרת פרוייקט המיועד להעריך את שילובם של כלים אוויריים בלתי מאויישים בתעופה ובמרחב האווירי האזרחי.

לדברי החברה, הולך וגובר הביקוש לכטב"מים המתאפיינים בכושר שהייה ממושך באוויר וטיסה ברום בינוני (medium altitude long endurance – MALE). כלים אלו מתאימים במיוחד לשם הגנה על איזורים כלכליים בלעדיים בים (להבדיל ממים טריטוריאליים). על פי רוב, באיזורים שכאלה מרוכזים מתקנים להפקת גז, נפט ומשאבים אחרים.

חברת Aeronautics סבורה כי שימוש בכלים אוויריים מאויישים במקורם, אשר עברו הסבה לכלים בלתי מאויישים והוכחו מבצעית, היא דרך יעילה להציע לשוק מערכות חסכוניות ויעילות לשימושים אלה ולמשימות נוספות.

הכטב"מ מסוגל לטוס במשך28 שעות ברציפות ולשאת מטע"ד (מטען יעודי) במשקל300 ק"ג. המערכת מסוגלת להגיע לרום טיסה של עד כתשעת אלפים מטר ולפתח מהירות מקסימלית של350 ק"מ.