This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

The Kyogamisaki Communications Site, Japan
The Kyogamisaki Communications Site, Japan

ממשלת דרום קוריאה פרסמה לאחרונה את הדו"ח האסטרטגי השנתי שלה. בדו"ח הערכה לגבי האיום הגלום בשנה הקרובה מצידה של צפון קוריאה (צפ"ק). משרד ההגנה הדרום קוריאני, המקביל של הפנטגון בארה"ב, קובע כי צפ"ק השיגה התקדמות משמעותית במזעור ראשי קרב (רש"ק) גרעיניים. כמו כן נקבע כי צפ"ק התקדמה לקראת השגתה של יכולת להתקין רש"קים גרעיניים על טיליה הבליסטיים הקיימים.

כמו כן קובע הדו"ח כי אפשר וצפ"ק שיפרה את טווח טילי הבליסטיים לטווח ארוך עד כדי טווח של עשרת אלפים קילומטר. יצויין, כי רדיוס זה מכסה את כלל האוקיאנוס השקט, לרבות אלסקה, החוף המערבי של ארה"ב, הוואי וגואם. זאת, בנוסף למרבית יבשת אירופה. יתר על כן, הדו"ח מזהיר כי צפ"ק מעוניינת להשיג יכולת לשגר את טיליה הבליסטיים אף מצוללות.

במסגרת מאמציה לשמור כל העת על פער איכותי נוכח האיום הנשקף מצפ"ק, ארה"ב בחנה בהצלחה בקיץ האחרון דור שני של מערכת יירוט טילים קרקעית. הניסוי, שהוכתר כאמור בהצלחה, נתן את האות להתקין את המערכת בעמדות הקיימות הפרוסות באלסקה ובקליפורניה (בהן פועלות מערכות הנמנות על הדגם הנוכחי). כך יתווספו רמות גבוהות יותר של אמינות ואיכות למערכת יירוט הטילים העומדת לרשות ארה"ב.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

כמו כן, ארה"ב שוקדת על מודרניזציה של מערכות היירוט הקיימות שלה (דור 1 ודור 2) המונות כשלושים עמדות יירוט קרקעיות. הצפי הוא כי מספרן יגדל ל-44 עד שנת 2018. מדובר במערכות בנות עשרים מבחינת הטכנולוגיה שלהן.

על רקע המאמץ לשמור על פער איכותי מול צפ"ק והאיום שהיא מציבה, יצויין כי ב-26 בדצמבר 2014 הכריזו ארה"ב ויפן על מתקן משותף ב-Kyogamisaki שביפן, הכולל מערכת מכ"מ המשרתת את הצי ואת חיל היבשה. המתקן והציוד המותקן בו ישפרו מאד את הכיסוי של רשת ההגנה מפני טילים בליסטיים, הן של יפן והן של ארה"ב. המתקן ביפן ישפר את היכולות הקיימות של עמדת המכ"מ הממומקמת בצפון יפן, ב-Shariki. זאת, הן מבחינת איתור וגילוי מוקדם והן מבחינת מעקב אחר הטילים הבליסטיים של צפ"ק לטווח בינוני וארוך, בעת שיגורם לעבר ארה"ב. שני האתרים מאפשרים השגת כיסוי מלא הן של מסלול השיגור הצפוני של הטילים הבליסטיים של צפ"ק והן מסלול השיגור המזרחי שלהם – לעבר ארה"ב ויפן כאחד.

בעולם המשתנה של היום, ונוכח האיום הגובר מצד צפ"ק, עלינו כאמריקאים להבטיח כי הן החיילים שאנו שולחים לחזית והן בעלות בריתנו יהיו מוגנים ובטוחים. חשוב מאד שנמשיך לבחון, לרכוש ולפרוס חיישנים ומיירטים אשר יגנו על אזרחינו ועל אורח חיינו מפני צפ"ק. על ארה"ב להבטיח כי הפער האיכותי שלה יישמר.

מאת: ריקי אליסון, יו"ר ומייסד ברית ההגנה מפני טילים.