This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

US drone fleet at breaking point over operator shortage

השימוש הגובר שמספר גדל והולך של מערכות אוויריות בלתי מאויישות (UAS) בצבא ארה"ב כרוך גם במספר בעיות חמורות.

מתוך מזכר פנימי עולה כי חיל האוויר האמריקאי (חה"א – USAF) מותח מאד את יכולותיו כדי לעמוד ברמה של מבצעיות קרבות. זאת, עקב מחסור חמור במפעילים מאומנים של כלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים).

על פי דיווח ב-RT, חה"א אינו סובל כלל ממחסור בכטב"מי תקיפה מסוג MQ-1 Predator ו-MQ-9 Reaper. ברם, קיימת בעיה של מחסור במפעילי מערכות שעברו הכשרה נאותה. ה-Daily Beast מדווח, על פי ציטוט ממכר פנימי שהגיע לידיו, כי המחסור מביא לשחיקה משמעותית בקרב המפעילים הקיימים.

מן הדיווחים עולה כי פיקוד האוויר ההתקפי של ארה"ב (Air Combat Command – ACC) פשוט אינו עומד בקצב ההכשרה הנדרש של כוח אדם חדש. קצב האימונים אינו עולה בקנה אחד עם הדרישות הגוברות תדיר של הפנטגון להוצאות מספר גדל והולך של משימות על ידי כלים אוויריים בלתי מאויישות.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

גורם בכיר בצבא ארה"ב מסר ל-Daily Beast כי המצב "קרוב לנקודת שבירה זה זמן רב," וכי המצב "רק הולך ומחריף שכן פתרונות זמניים אינם עובדים עוד שכן הם אינם אלא בבחינת 'פלסטר' לבעיה."
חה"א מוצא עצמו נאלץ להטיל על מדריכים מנוסים בבתי ספר לטיסה, המוכשרים היטב בניהוג כטב"מים, משימות של הפעלת הכלים במשימות קרביות בשמי סוריה ועיראק. כך עולה מן המזכר הפנימי. התוצאה: סד"כ המדריכים הצטמצם במחצית מן ההיקף הדרוש להכשרת מפעילים עתידיים של כטב"מים.
המפעילים המאומנים היטב נשלחו לזירת המזרח התיכון כתגבורת לטייסות המיוחדות המבצעות טיסות קרביות. מאידך, שירותם מסכל את עצם קידומם הצבאי – שכן הוא מותנה בצבירת קורסים צבאים מקצועיים. כאמור, הם אינם משתתפים בקורסים עד תומם שכן הם נשלחים לסייע לכוחות ארה"ב.