This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Telerobotics exoskeleton node Dr. Andre Schiele

מערכות רובוטיות בשליטת אדם בעולם כולו ואף בחלל מהוות את הפיתרון לחסמים לוגיסטיים ואחרים בפני נוכחות אנושית בסביבות מסויימות.

ד"ר אנדרה שילה (Andre Schiele), המייסד והעומד בראש מעבדת הטלרובוטיקה וההפעלה במגע של ה-ESA, סוכנות החלל האירופית (European Space Agency Telerobotics & Haptics laboratory), ערך בישראל מצגת אודות פיתוח פלטפורמה לתכנון טלרובוטיקה. מדובר במצגת בפני חברת מטריקס הדומה לזו שערך במסגרת TEDx 2014. ד"ר שילה בנה את הפלטפורמה באמצעות מערכת  Connext DDSמתוצרת RTI. ה-הפלטפורמה, SPAN, מכונה Space Portable Application Network. היא מיועדת לעמוד בדרישות הגבוהות והמחמירות של טלרובוטיקה: גמישות ושימוש חוזר.

הפלטפורמה תאפשר למעבדה לפתח מערכות רובוטיות מורכבות ולבחון אותן. זאת, בד בבד עם בחינת השפעתן בתחום HLS. יתכן ומדובר יהיה בפריצת דרך של ממש בתחום הפעלתן של פלטפורמות מרובות באזורי בהם שוררים תנאים קיצוניים.

ד"ר שילה הדגים את מערכת השליטה הטלרובוטית במסגרת TEDx 2014. זאת, על ידי שליטה מרחוק ברובוט באמצעות חליפה מיוחדת, exoskeleton, וכל זאת: הדגמה חיה על הבמה. על ד"ר שילה הוטל לבנות את מערכת הבקרה הטלרובוטית הראשונה שתופעל בחלל.

בראיון ל-iHLS, התייחס ד"ר שילה למה שהוא כינה "שליטה מרחוק בריבוי מערכות רובוטיות המוצבות היכן שדרושות יכולות אנושיות אולם בני אדם אינם יכולים להימצא, למשל האסון בפוקושימה. כל זאת מבוסס על נסיוננו בחלל, ההופך את המערכות שלנו למסוגלות לפעול במרחבים אמיתיים. כך אנו ממנפים את היתרון שלנו על פני מחקרים אקדמיים. זאת, אף על פי שכל היכולות עדיין אינן מצויות בידינו – אולם אנו קרובים לכך מאד."

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

מציג נוסף ב- TEDx 2014היה המנהל הטכנולוגי בחברת RTI הררדו פרדו (Gerardo Pardo). החברה, Real-Time Innovations, ובקיצור RTI, מיוצגת בישראל על ידי חברת מטריקס.

לדברי פרדו, "חברת Matrix עשתה צעד ענק בכל האמור בהעברת ישראל לשלב הבא בתחום הקישוריות. זאת, בכך שהיא הביאה לישראל את אחת החברות המובילות בתחום 'האינטרנט של הדברים' ברמת התקשורות התעשייתיות".

מר פרדו הסביר כי כל זאת התאפשר על שימוש בפלטפורמת ה-DDS לשם ביצוע תקשורות בזמן אמת למכשירים מרובים במסגרת אותה הרשת. המערכת נבחנה במגוון הארכיטקטורות בהם הם נתקלו עד כה. הפלטפורמה תאפשר למעבדה לפתח מערכות רובוטיות מורכבות ולבחון אותן.

הקישוריות מרחוק בזמן אמת מצריכה משאבים בהיקף מוגבל ביותר. זאת, הודות למסורת של עידן החלל, לפיה תקשורות צריכות להיות חסכוניות מאד וכן מאופיינות בממשק עם ריבוי מערכות רובוטיות באמצעות האינטרנט בכל מקום על פני כדור הארץ – ומעבר לו.

פרדו: "השיהוי (delay) ברשת הוא כה מזערי, שלמעשה ברשותנו שליטה ובקרה בזמן אמת בכל הרובוטים, ובו זמנית, הרובוטים 'מודעים' לרובוטים האחרים ברשת."

הפלטפורמה של חברת RTI נבחרה בזכות יכולתו של המוצר לנהל בזמן אמת בקרה ושליטה מקיפה ומושלמת באמצעות קו תקשורת מאתגר במיוחד. מאפיין חשוב באותה המידה: המוצר של RTI מספק מסגרת לסביבת פיתוח גמישה ביותר ולתקשורת בזמן אמת עם תחנת החלל הבינלאומית (International Space Station – ISS). כמו כן, היא מתאפיינת בקו תקשורת מסוג DIL – Disconnected Intermittent and Lossy. יישומי טלרובוטיקה עתידיים ינצלו משוב-ובקרה-בזמן-אמת זה ברמה מורכבת ומתקדמת יותר. זאת, כאשר הם יקשרו בין בני אדם לרובוטים בחלל בזמן אמת.

מאת: Joey J Peleg