This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מהו הקשר בין איתור קוקאין על שטרות כסף לבין הבידוק בשדה התעופה?

Airport bomb detectionכפי שאחדים מאיתנו שמו לב במהלך עונת הנסיעות שאך זה הסתיימה, נוסעים מסויימים נבדקו. אחדים עברו חיפוש בגופם ובבגדיהם, אחרים בכליהם. הכל בשם החיפוש אחר מטעני נפץ. ברם, האם תהיתם כיצד הבידוק הבטחוני בשדה בעצם עובד? התשובה היא שילוב של כרומטוגרפיה, מדע הצבעים, וספקטרומטריית-מאסה (mass spectrometry), כלומר מדידת היחס בין המטען (מאסה) לחלקיקים טעונים. הגלאים המצויים כיום בשימוש רותמים את עקרונות הכימיה האנליטית לצרכי הבידוק.

אף כי במכשירי כרומטוגרפיה ובגלאים גלומה טכנולוגיה בשלה מאד (הכלים הראשונים הופיעו מיד לאחר מלחמת העולם השניה), אפליקציות חדשות צצות חדשות לבקרים. מקצתם מבוססים על כמות ועל סדרי גודל. חברות התרופות מייצרות נוגדנים ותרכובות לצרכי בדיקות וטיפולים (למשל סרטן). אלו משמשות במכשור כרומטוגרפי לשם מיטוב מוצריהן.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

כאשר מדובר במכשור קנה מידה תעשייתי, למערכות קוטר של עשרות ס"מ ואורך של מטרים רבים. זאת, לעומת מכשור במעבדה, אשר קוטרו מילימטרים ספורים ואורכו אינו עולה על פי רוב על 5 עד 30 ס"מ.

שימושים נוספים של מכשור כרומטוגרפי כוללים, כפי שדווח לאחרונה, יישום חדיש – כגון איתור קוקאין על גבי שטרות כסף – המתאפשר באמצעות מערכות כרומטופגרפיית גז, מן הסוג המצוי בשדות תעופה ומשמשות לגילוי פצצות וסמים. כך, על פי דווח של HomeLand Security News Wire.

Cocaine money

הימצאות קוקאין על שטרות בערכים שונים של דולר אמריקאי אינה דבר חדש. השטרות הופכים נגועים בסמים שמקורם בעסקאות שונות, באחסון סמים וחומרים אסורים ובשימוש בהם. ניתוח השטרות באמצעים החדשים מעניק לגורמי האכיפה, ולאפידמיולוגים משטרתיים מידע אובייקטיבי ומעודכן אודות תפוצת השימוש בסמים. הנתונים העומדים לרשות אנשי המקצוע מאפשרים להבחין בין כסף נגוע ששימש בעסקאות סמים לבין כסף 'רגיל' במחזור הכספים.