This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לוחמים במשקל קל

חידושים שיפחיתו את משקל האמל"ח שנושא החייל בשדה, באימונים ובקרב. זו המגמה המסתמנת בחטיבה הטכנולוגית, חט"ל, בעקבות לקחים ותחקירים של מבצע צוק איתן.

רמ"ד תחמושת קלה בחט"ל, רס"ן צ'. מסביר לאתר מז"י (מפקדת זרוע היבשה), כי אחת ממגמות צה"ל היא הפחתת המשקל שהלוחמים נושאים, ומכאן כמה פיתוחים וטכנולוגיות חדשים בתחום הנשק והתחמושת הקלים:

  • מלקחי מבצע צוק איתן – פיתוח טיל כתף חדש, שיכנס לשימוש מבצעי בצה"ל בשלוש השנים הקרובות. במבצע צוק איתן התברר שיש לעשות שינויים בשני דגמי טילי הכתף הקיימים – 'מפצח האגוזים' (Matador) ו'לאו'. 'מפצח האגוזים' שוקל כ-10 ק"ג ובעל ביצועים מצויינים בשטח בנוי ובירי מחללים סגורים, אבל הוא כבד. טילי לאו קלים יותר, אולם אינם מתאים לירי מחללים סגורים וקשה לתפעול בשטח בנוי.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

  • פיתוח קליעים חדשים למקלע 'נגב'. מדובר בקליעים בקליבר 5.56 למקלע קל, שביצועיהם יהיו זהים לאלו של קליעים בקליבר  7.67 של מקלע בינוני. כך ישתוו ביצועי ה'נגב' לביצועי  מאג.
  • נשקלת אפשרות לפתח קליעים בקליבר 5.56 שמשקלם יהיה פחות בשליש מאלו הקיימים – וזה ייעשה בשימוש בטכנולוגיה חדישה של שילוב רכיבי פלסטיק בתרמיל הקליע. קליעי 5.56 מתאימים לרובי M16, ל'תבור' ול'מיקרו תבור', וכן ל-M4 קרבין. משקל הקליעים נמוך, אולם הלוחם לוקח עמו לשדה האימונים או לקרב כמה מחסניות שבכל אחת 29 כדורים – וזה כבר משקל כבד. הפחתת המשקל ב-30 אחוזים תקל באופן משמעותי על הלוחמים בצאתם לשטח.