This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Australian customs officers to be allowed to carry firearms in airportsשר ההגירה האוסטרלי פיטר דטון (Peter Dutton) הודיע כי כחלק מן המיזוג בין המכס למשרד ההגירה לכלל סוכנות חדשה המכונה ABF – כח הגבול האוסטרלי (Australian border force) החדש, קציני היחידה להגנת הגבולות (Australian Customs and Border Protection Service – ACBPS) יורשו לשאת נשק חם וציוד הגנה, ובכלל זה ספריי, אלות ואזיקים, במתחמים של שדות התעופה.

על פי דיווח ב-Guardian, כמה מן הקצינים בכח החדש הורשו לשאת נשק חם כבר מאז שנת 2010. זאת, כחלק מהוראה לשאת נשק שהוציא הממונה על המכס באוסטרליה. הציוד הנוסף שקציני המכס ושמירת הגבולות רשאים לשאת כולל, כאמור לעיל, גם אלות וספריי.

"כחלק מן המעבר ל-ABF, העובדים והקצינים יהיה רשאים לשאת ציוד להגנתם האישית, לרבות נשק חם, בעת שהותם בשדה התעופה," מסר השר דטון.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

"לא זו בלבד שצעד זה ירחיב את יכולותיהם של עובדינו בעתיד, הוא אף יוסיף שכבת התרעה נוספת בגבולותינו, ויבטיח כי ציבור הנוסעים יחוש בטוח ככל שניתן."

כאמור, מאז שנת 2010 מספר קצינים רשאים לשאת גם אקדחי גלוק 17 ואזיקים.

ברם, התקנות שפירסם משרד התשתיות האוסטרלי, המפרטות את הליכי הבידוק בשדות התעופה, אסרו עד כה החזקת נשק חם בידי עובדי המכס.

בהודעה נפרדת שהוציא משרד המכס נאמר כי פטור מן האיסור על אחזקת נשק חם, במהלך הבידוק, כבר ניתן למספר עובדים על פי בקשה שהגיש כל אחד מהם למשרד.

"על כן, יחידת ה-ACBPS כבר פנתה בבקשה למשרד התשתיות להעניק פטור לעובדיה ואנשיה במהלך הבידוק בשדות התעופה," נמסר על ידי המכס. "אותם עובדים יורשו לשאת נשק להגנה אישית, לרבות נשק חם, במהלך משמרתם בשדה התעופה. פטור זה יוענק במהלך שנה זו."