This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

110211-O-XX000-001

מאמן ראשון (סימולטור) לאנשי המערך הטכני ולטכנאים נמצא בתהליך בנייה בבסיס נבטים, שיקלוט ב-2017 את ראשוני מטוסי ה-35-F ('אדיר').

אתר חיל האוויר מוסר כי סימולטור הטכנאים (ASMT – Aircraft System Maintenance Trainer) יפעל לצד מדמה הטיס שנבנה לטייסי המטוס החדש, ושניהם יהיו חלק ממרכז האימון העתידי של המטוס. מדובר במרכז אימון שיהיה חריג בגודלו וביכולותיו בכל קנה מידה המוכר בישראל.

הטכנאים הראשונים של מטוסי ה-35-F ייצאו לארה"ב כדי ללמוד באופן יסודי כיצד לטפל ולתחזק את המטוס, המוגדר ע"י רס"ן אוהד, רמ"ד תשתיות מבצעיות של ה'אדיר', כ"מטוס עדין ורגיש ובעל מבנה ייחודי".

כל תפיסת האחזקה של המטוס החמקן תהיה שונה לחלוטין מאשר זו של כל מטוסי החיל עד כה, כולל החדישים ביותר, 'סופה' (16-F) ו'רעם' (15-F). מאמן הטכנאים יכשיר וילמד את הטכנאים מגוון נושאים, כמו תליית חימוש, פירוק רכיבי מנוע, טיפול בחופה ובמערכת ההפלטה (ejection).

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

מאמן הטייסים יהיה גם הוא שונה מקודמיו, וילווה את טייס ה'אדיר' משלב ההסבה לאורך כל מסלול הקידום של הטייס בטייסת. כל תהליך ההכשרה יבוצע במרכז האימון החדש הנבנה בנבטים, ויכלול לימוד יסודות הטיסה, תכנון משימה, ועד הכרת מגוון יכולותיו של המטוס החמקן.

המאמן המשימתי יהיה מורכב מארבעה קוקפיטים (תאי טייסים), עם שדה ראייה של 360 מעלות, והוא יצוייד בכל רשתות התקשורת המבצעיות של המטוס, לימוד קסדת הטייס המיוחדת ויכלול גם חדרי תכנון ותחקור.

ועדת השרים להצטיידות אישרה הקמת טייסת שניה של מטוסי 'אדיר', והמטוסים הראשונים של הטייסת השניה אמורים להגיע לארץ בשנת 2019.

מטוס ה-35-F, הנחשב למטוס קרב דור חמישי, הוא מטוס קרב חמקן מתוצרת לוקהיד מרטין, והוא המטוס החמקן הראשון שייקלט בחיל האוויר. הוא מטוס חד-מנועי ורב-משימתי (multi mission) האמור להצטיין בתקיפת מטרות קרקע ביום, בלילה ובכל מזג אוויר, ולהפגין איכויות חדשות בקרבות אוויר. המטוס מצוייד במכ"מ מתקדם, מערכת גילוי אינפרה-אדום, ומערכת לוחמה אלקטרונית (ל"א) אקטיבית (active Electronic Warfare system). טייס ה'אדיר' יקבל תמונה משולבת ומדוייקת של שדה הקרב בזמן אמת, וייהנה מרמה גבוה של התמצאות במרחב הלחימה.

יצויין, כי במפעל להב בתעשייה האווירית פועל קו ייצור מיוחד המיועד לספק כ-800 זוגות של כנפיים למטוסי ה-35-F בעשרים השנים הבאות, עבור ההזמנה שביצעה חברת לוקהיד מרטין, יצרנית המטוס.